Kineserier på Hovin gård

Hovin gård

NIKU gjennomførte i 2017 en omfattende restaurering av interiøret i salen på Hovin gård, en stor toetasjes tømmerbygning oppført i 1748. Bygningen ble tinglyst fredet i 1923.

Salens interiør skriver seg fra 1762, og rommet har stått nærmest uendret siden den tid, noe som gjør salen til et av de mest velbevarte og sjeldne rokokkointeriør i Norge.

NIKUs arbeide innebar fjerning av to overmalingslag på treinteriøret ned til originale overflater, og restaurering av salens unike 1700-talls lerretstapet. Etter dagens restaurering framstår salen i stor grad slik den så ut i 1762, og viser rommets originale treoverflater i flere nyanser av blått og med malte kineserier på brystningens 35 speilfyllinger. Lerretstapetet har trykte stiliserte ornamenter og naturalistiske frihåndsmalte slagscener, blomster og fugler, utført med oljebasert maling.

Prosjektleder: Brit Heggenhougen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Halvor Tangen
  • Tidsperiode
    2017