Kulturarv og samfunn

Ny antologi om «den dype byen»

NIKUs Torgrim Sneve Guttormsen og Grete Swensen har sammen med Kalliopi Fouseki fra University College of London vært redaktører for antologien "Heritage and Sustainable Urban Transformation". Her bruker ulike forskere konseptet «den dype byen» som verktøy for ta vare på spor fra fortiden i byplanleggingen.

Utmark, frokostseminar

Hvor stor belastning tåler utmarka?

Utmarksressursene har alltid vært viktige i Norge, men ettersom tidene endrer seg, endrer også bruken seg. Hvordan kan nyetablert og tradisjonell bruk av norsk utmark leve side om side, og når blir den samlede belastningen for stor? Utmarksnettverket inviterer til frokostseminar om bruk av ressurser i utmarka.