Opplandsmodellen for bygningsvern
Flest fredete bygninger Oppland er det fylket i landet med flest fredete bygninger og rundt 40.000 bygninger oppført før 1900.

Rapport: Opplandsmodellen for bygningsvern fungerer godt

En ny rapport viser at en bygningsvernrådgivertjeneste i kombinasjon med et etter- og videreutdanningstilbud innen tradisjonelt bygghåndverk styrker bygningsvernet.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Oppland fylkeskommune og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har evaluert fylkets organisering av bygningsvernarbeidet – kjent som «Opplandsmodellen».

Opplandsmodellen er et resultat av langsiktig og strategisk arbeid for å styrke bygningsvernet i det fylket i landet med flest fredete bygninger og rundt 40.000 bygninger oppført før 1900.

Rådgivningstjeneste og videreutdanningstilbud

Det er to hovedkomponenter som til sammen utgjør Opplandsmodellen: En bygningsvernrådgivertjeneste og et etter- og videreutdanningstilbud innen tradisjonelt bygghåndverk.

Mens bygningsvernrådgivertjenesten sikrer et rådgivningstilbud til eiere av eldre bygninger – både i privat og offentlig eie – bidrar etter- og videreutdanningstilbudet  til at eiere kan få utført arbeid av kvalifiserte håndverkere.

Sammen skal de to komponentene bidra til en helhetlig styrking av bygningsvernet i fylket.

Fungerer godt

Evalueringen konkluderer at kombinasjonen fungerer godt.

– Jevnt over er de involverte – bygningsvernrådgiverne, ansatte i kommunene, fylket og museene, håndverkere og huseiere – godt fornøyd med bygningsvernrådgivertjenesten og opplever at den bidrar til et mer effektivt og faglig solid bygningsvern, heter det i rapporten.

– Studenter, så vel som ansatte i fylkeskommunen og ved HiST/NTNU, er alle godt tilfreds med etter- og videreutdanningstilbudet. Alle parter har uttrykk et ønske om at tilbudet videreføres.

Selv om Opplandsmodellen alt i alt fungerer godt, avsluttes evalueringen med noen forslag til tiltak som kan være med å videreutvikle og forbedre modellen ytterligere.

Last ned og les rapporten her.

Opplandsmodellen:

  • Bygningsvernrådgivertjenesten er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og museene i fylket.
  • Etter- og videreutdanningstilbudet innen tradisjonelt bygghåndverk er et samarbeid mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag/Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (HiST/NTNU) og fylkeskommunen.

Evalueringen har vært et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og NIKU og har fått støtte av Riksantikvarens forsknings- og utviklingsmidler.

Last ned og les rapporten.