achs-norway

Kritisk kulturarvsmøte i Bø

The Association of Critical Heritage Studies - Norway (ACHS-N) holder sitt årsmøte den 14. februar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

ACHS er et nettverk av fagfolk og forskere som jobber i det brede og tverrfaglige feltet kulturav og museumsstudier.

Hovedformålet er å fremme kritisk tekning i kulturarvsforskning.

For å gjøre dette jobber foreningen med å fremme dialog og nettverk mellom forskere fra ulike fagområder, disiplinære bakgrunner og mellom forskere, utøvere og aktivister.

Årsmøtet holdes i forbindelse med seminaret Hva skjer når kulturarv formidles? i regi av Universitetet i Sørøst-Norge

Kulturarvformidlingens rolle i samfunnet

I følge Universitetet i Sørøst-Norge vil seminaret fokusere på følgende:

Denne gang vil seminaret rette oppmerksomhet mot kulturarvformidlingens rolle i samfunnet. Kulturarv angår alle uansett bakgrunn, og handler i stor grad om hvordan minner, identiteter og steder skapes, forstås, forvaltes og formidles. Seminaret vil kaste lys over kulturarvsformidling innenfor en rekke institusjoner, og vi spør:

  • Hva foregår på feltet kulturarvsformidling innen opplæringen?
  • Hvordan fungerer samarbeid mellom skole og kulturinstitusjoner?
  • Kan kulturarvsinstitusjoner bidra til økt toleranse i samfunnet?
  • Hvordan formidle den vanskelige kulturarven?
  • Hvilke sanser vektlegges i formidling av kulturarv, og hvordan gjør vi det når lyden av kulturarv skal formidles?»

Les mer om selve årsmøtet på ACHS-Norway sin nettside.

Ta konakt med Torgrim Sneve Guttormsen hvis du har spørsmål.

Påmelding til årsmøtet skjer for øvrig ved påmelding til seminaret.

 

ACHS internasjonale nettside: www.criticalheritagestudies.org/

ACHS-Norway’s nettside: https://achs-norway.niku.no/