NIKU i forvaltningen

NIKU har ansvaret for å gjennomføre arkeologiske undersøkelser av kulturminner i de norske middelalderbyene, på middelalderske kirkesteder, av middelalderske forsvarsanlegg og klostre

NIKU har spisskompetanse på arkeologiske undersøkelser med kompleks stratigrafi i bygrunn og middelalderske kirkestedsundersøkelser. Vi har også spesialkompetanse på miljøovervåkning av kulturlag i middelalderbyene.

NIKU gir faglige råd til Riksantikvaren og fylkeskommunene i slike saker og vi samarbeider med alle landsdelsmuseene og om innlemming av funn.

Dersom Riksantikvaren eller en av fylkeskommunene gir tillatelse til inngrep i denne type kulturminner, er det NIKU som prosjekterer og utfører undersøkelsene. Det er utbygger som betaler for undersøkelsene, med unntak av mindre private tiltak som i enkelte tilfeller dekkes av Staten.

En arkeologisk undersøkelse skal fylle kunnskapshull og ha problemstillinger forankret i faglig program for middelalderarkeologi. Arkeologiske utgravninger sikrer og dokumenterer kunnskap for ettertida om vår felles kulturarv.

Forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven.

Lise-Marie Bye Johansen

Kontakt oss

Lise-Marie Bye Johansen kan svare på dine spørsmål

Kontakt

Prosjekter