Maeshowe er et gravkammer fra steinalderen på Orknøyene, og på 1150-tallet brøt en gruppe norrønt-talende mennesker seg inn og fylte veggene med graffiti.
Graffiti Maeshowe er et gravkammer fra steinalderen på Orknøyene, og på 1150-tallet brøt en gruppe norrønt-talende mennesker seg inn og fylte veggene med graffiti.

En personlighet risset i stein

Spredt rundt i Norge finnes en tekstskatt etterlatt til oss fra middelalderens mennesker. Tekstene er innskrifter med runer og bokstaver på blant annet kirker, runepinner, gravsteiner og runesteiner, og de er gjerne tett knyttet til objektene og stedene der de er ristet. Disse tekstene forteller om middelalderen fra et annet perspektiv enn manuskripter og diplomer. Mens sistnevnte er skrevet av den sosiale eliten, kunne et bredere sjikt av befolkningen riste runer.

I dette prosjektet ser jeg på hva middelalderinnskrifter på ikke-flyttbare objekter og bygninger – blant annet gravsteiner og runesteiner, kirker og ikke-kirkelige bygg og vegger – kan fortelle oss om hvordan menneskene i middelalderen så på og framstilte seg selv, og om hvordan de relaterte seg til den sosiale og materielle konteksten de befant seg i.

Prosjektet er en del av det NFR-finansierte prosjektet «The Self in Social Spaces» ledet av Stefka G. Eriksen.

Kontakt: Karen Langsholt Holmqvist

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2017-2020
Maeshowe
Maeshowe Innskrifter på en vegg i Maeshowe. En engelsk oversettelse er lagt over hver innskrift; hver innskrift har en egen farge. Innskriftene forteller blant annet om selve gravkammeret, om en gjemt skatt, og om hvem som skal ha brutt seg inn i kammeret. Her ser vi tydelig et sosialt samspill, og at de ulike risterne relaterer seg til hverandre i innskriftene.
Gravkammer Maeshowe er et gravkammer fra steinalderen på Orknøyene, og på 1150-tallet brøt en gruppe norrønt-talende mennesker seg inn og fylte veggene med graffiti.
Denne innskriften (N 493) fra Nidarosdomen er skrevet i to steg. Først har en person skrevet navnet sitt (Kjetil), og rammet det inn. Siden har en annen person skrevet en bønn for Kjetil: «Måtte Gud ta Kjetils sjel». Innskriften illustrerer hvordan middelalderens mennesker forholdt seg til innskrifter i kirker: Når folk skrev navnet sitt på veggen i en kirke, markerte de tilhørighet til kirka og ba samtidig menigheten om å be for seg.
Kjetil Denne innskriften (N 493) fra Nidarosdomen er skrevet i to steg. Først har en person skrevet navnet sitt (Kjetil), og rammet det inn. Siden har en annen person skrevet en bønn for Kjetil: «Måtte Gud ta Kjetils sjel». Innskriften illustrerer hvordan middelalderens mennesker forholdt seg til innskrifter i kirker: Når folk skrev navnet sitt på veggen i en kirke, markerte de tilhørighet til kirka og ba samtidig menigheten om å be for seg.
Nidarosdomen i Trondheim gjemmer mange innskrifter på veggene for dem som ser nøye etter.
Nidarosdomen Nidarosdomen i Trondheim gjemmer mange innskrifter på veggene for dem som ser nøye etter.

Siste nytt