Maeshowe er et gravkammer fra steinalderen på Orknøyene, og på 1150-tallet brøt en gruppe norrønt-talende mennesker seg inn og fylte veggene med graffiti.
Graffiti Maeshowe er et gravkammer fra steinalderen på Orknøyene, og på 1150-tallet brøt en gruppe norrønt-talende mennesker seg inn og fylte veggene med graffiti.

En personlighet risset i stein

Spredt rundt i Norge finnes en tekstskatt etterlatt til oss fra middelalderens mennesker. Tekstene er innskrifter med runer og bokstaver på blant annet kirker, runepinner, gravsteiner og runesteiner, og de er gjerne tett knyttet til objektene og stedene der de er ristet. Disse tekstene forteller om middelalderen fra et annet perspektiv enn manuskripter og diplomer. Mens sistnevnte er skrevet av den sosiale eliten, kunne et bredere sjikt av befolkningen riste runer.

I dette prosjektet ser jeg på hva middelalderinnskrifter på ikke-flyttbare objekter og bygninger – blant annet gravsteiner og runesteiner, kirker og ikke-kirkelige bygg og vegger – kan fortelle oss om hvordan menneskene i middelalderen så på og framstilte seg selv, og om hvordan de relaterte seg til den sosiale og materielle konteksten de befant seg i.

Prosjektet er en del av det NFR-finansierte prosjektet «The Self in Social Spaces» ledet av Stefka G. Eriksen.

Kontakt: Karen Langsholt Holmqvist

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2017-2020

Siste nytt

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.