Stefka Eriksen

Stefka Eriksen

  • Forsker

Telefonnummer: 90707539

E-post: stefka.eriksen@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Stefka forsker på norrøn litteratur og kulturhistorie og har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med nordisk arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen.

Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur og pedagogikk, kognisjon og sansene, og økokritikk i norrøn middelalder. Hennes forskning benytter seg av teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

For mer informasjon om publikasjoner og pågående prosjekter, se engelsk side

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler

Arbo-Olav_den_helliges_fall_i_slaget_på_Stiklestad

Sagaen om Klemenskirken

Arkeologiske funn og litterære kilder sett sammen gir et rikt bilde av historien. NIKUs Stefka Eriksen skriver om hvordan funnet Klemenskirken i kaster nytt lys på sagafortellingene om Olav den hellige.