Stefka Eriksen

Stefka Eriksen

  • Forsker

Telefonnummer: 90707539

E-post: stefka.eriksen@niku.no

    Avdeling:
  • Digital arkeologi

Stefka har sin faglige bakgrunn fra tverrfaglig middelalderforskning, med arkeologi, kunsthistorie, historie og litteratur i fagkretsen.

Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2010) med en avhandling om bokhistorie og manuskriptkultur i Frankrike, Norge og Island i perioden 1200-1500. Hun har i tillegg forsket og publisert innen emner som intellektuell kultur, pedagogikk og kognisjon i norrøn middelalder, med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som materiell filologi, oversettelsesteori, polysystemteori og kognitiv teori.

For mer informasjon om publikasjoner og pågående prosjekter, se engelsk side

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler

Arbo-Olav_den_helliges_fall_i_slaget_på_Stiklestad

Sagaen om Klemenskirken

Arkeologiske funn og litterære kilder sett sammen gir et rikt bilde av historien. NIKUs Stefka Eriksen skriver om hvordan funnet Klemenskirken i kaster nytt lys på sagafortellingene om Olav den hellige.