Karen Langsholt Holmqvist

  • Stipendiat

Telefonnummer: 95482564

E-post: karen.holmqvist@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Publikasjoner registrert i Cristin

Karen Langsholt Holmqvist har bakgrunn fra nordisk språkvitenskap, og har en mastergrad i runologi ved NTNU fra 2016.

Fra august 2017 har Holmqvist vært ansatt som ph.d.-stipendiat ved NIKU i tilknytning til prosjektet «The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia».

Holmqvist arbeider med innskrifter med runer og bokstaver fra middelalderen og er interessert i hvilke aspekter av selvet som kommer fram i innskriftene, og hvordan selvforståelse kommer til uttrykk gjennom dem.

Hun arbeider med monumentale innskrifter og graffiti i kirker, på gravsteiner og i et gravkammer på Orknøyene. Holmqvist har NIKUs hovedkontor i Oslo som arbeidssted, men ph.d.-graden tas ved Universitetet i Oslo.

Utvalgte prosjekter

Artikler