Self
Cognition in the Middle Ages (Cambridge, University Library, MS Gg 1.1, f. 490v, England, 14th century)

The Self in Social Spaces

A central concern of the humanities is to understand how the self relates to its world and to history, and consequently how this relationship is conceptualized and represented in textual and material culture.

This project contributes to the discussion by studying the representation of the self in various textual and material sources of medieval Scandinavia, including Old Norse literary texts, documents, runic and Latin inscriptions, archaeological remains, and art-historical sources.

The study of the self-awareness of the historical self in medieval Scandinavia will contribute fresh perspectives to discussions of the medieval and modern self, in Scandinavia and in Europe.

Contact: Stefka Eriksen

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2017-2018

Siste nytt

Self

Hvordan forstod de seg selv i middelalderen?

Hva inspirerte en gjeng skandinaver til å tagge veggene i et gravkammer på Orknøyene fulle av runer en gang på 1100-tallet, og hvorfor skrev de det de skrev? Kan vi bruke psykologiens konsepter om hevn og tilgivelse for å forstå islendingesagaens utilgivelige mord? Og kan dietten til individ A2567 utgravd i middelalder-Oslo gi oss et glimt av hvordan hun forstod seg selv i samfunnet?