Funn av en kvinnegrav Arkeologer graver fram funnet av en kvinnegrav nær det de tror er koret i klosterkirken.

Elgeseter kloster

På oppdrag fra Trondheim kommune skal NIKU i perioden mai-september 2019 utføre arkeologiske undersøkelser i Klostergata, i området hvor Elgeseter kloster har ligget.

Undersøkelsene gjennomføres i forbindelse med at Klostergata skal oppgraderes med ny veioppbygging og utskiftning av teknisk infrastruktur. Det skal ikke gjøres en fullstendig utgravning av området, men undersøkelse av utvalgte punkter.

Det er tidligere påvist spor etter augustinerklosteret Elgeseter kloster i området. Klosteret er antatt grunnlagt 1180, og var i bruk fram til det ble ødelagt i andre halvdel av 1500-tallet. I undersøkelsene forventer man å finne spor etter klosteret, kirken og kirkegården i nærheten, munkenes hagevirksomhet, og overgangen mellom klosteret og byen rundt.  I tillegg håper NIKU å finne spor etter bosetning fra vikingtid og merovingertid i området.

NIKU Trondheim er ansvarlig for utgravningen, og et team på seks arkeologer jobber med utgravningen. Etterarbeid utføres høsten 2019.

Prosjektleder: Chris McLees

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Trondheim kommune
  • Tidsperiode
    Mai-september 2019
To graver kuttet over Gravene etter en kvinne og et barn nær klosterkirkens kor har blitt kuttet gjennom av tidligere byggearbeid eller legging av rør i området.
Plantegning av Elgeseter kloster fra 1773, laget av Gerhard Schøning.
Gerhard Schønings plantegning av klosteret I 1773 lagde Gerhard Schøning denne plantegningen av klosteret, og man regner derfor med at ruinene var synlige fram til sent 1700-tall. (Foto fra Nasjonalbibliotekets samlinger)
Steinkonstruksjoner som kan være del av et gravkammer og et alter Den nærmeste steinkonstruksjonen er den man lurer på om kan være hjørnet av Harald Hardrådes gravkammer.

Siste nytt