Harald Hardråde falt i slaget ved Stamford Bridge i 1066 Og etter dette skal hans levninger først ha blitt begravet i Mariakirken i Trondheim, før de senere ble flyttet til Elgeseter kloster. Illustrasjon av slaget: Matthew Paris, ca år 1250.

Ligger Harald Hardråde under asfalten i Klostergata?

Arkeologer har støtt på rester av det som kan være et gravkammer rett under asfalten i Klostergata i Trondheim. Nå skal de forsøke å finne ut om det er Harald Hardrådes siste hvilested.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

I sommer har arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gjort arkeologiske undersøkelser i Klostergata på Øya i Trondheim, der Elgeseter kloster en gang lå.

Undersøkelsene utføres i forbindelse med rehabilitering av teknisk infrastruktur i området. Det gjøres kun punktvise undersøkelser av området, og ingen fullstendig utgravning.

Er dette hjørnet på et gravkammer?Steinkonstruksjonen i forgrunnen er den arkeologene spekulerer i om kan være en del av et gravkammer.

Over: 3D-modell av utgravningen, som viser steinkonstruksjonen som kan være et gravkammer. Modell: Dag-Øyvind Engtrø Solem/NIKU

Chris McLees
Chris McLeeser arkeolog og prosjektleder for utgravningen

Hardråde skal ha blitt gravlagt på Elgeseter

Ifølge skriftlige kilder skal vikingkongen Harald Hardråde være begravd i dette klosteret. Etter han falt i slaget ved Stamford Bridge i 1066 ble han først gravlagt i Mariakirken i Trondheim, og senere flyttet til Elgeseter kloster.

Arkeologene har funnet steinkonstruksjoner som kan være et gravkammer, i det som var koret i klosterkirken. Konstruksjonene kan eventuelt også være spor av et alter med foranliggende trapp eller andre former for konstruksjoner tilhørende kirkebygget.

Riksantikvaren godkjenner nærmere undersøkelser

Riksantikvaren har nå gitt tillatelse til å utvide utgravningen, slik at disse konstruksjonene kan undersøkes nærmere. Arkeolog og prosjektleder Chris McLees er glad for muligheten til å undersøke disse konstruksjonene nærmere.

– Hvis konstruksjonen vi har funnet er et gravkammer, så tyder plasseringen rett foran alteret på at det er gravplassen til en viktig person. Med bakgrunn i at Elgeseter klosterkirken er gravkirken til Kong Harald Hardråde kan vi ikke utelukke at et så sentralt plassert gravkammer kan inneholde levningene etter selve kongen.

Hvis det viser seg å være et gravkammer som ligger rett under asfalten i Klostergata, vil Riksantikvaren gjøre en ny vurdering av veien videre og hva som er den beste bevaringen av kulturminnet.