NIKUs georadar i bruk på Dovre
Georadar NIKUs georadar i bruk på Dovre

«Arkeologi i veien?»

Statens vegvesen Vegdirektoratet skal i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) teste ut nyere avanserte arkeologiske registreringsmetoder i forbindelse med vegutbyggingsprosjekter.

Hensikten er å utrede om slike metoder kan erstatte eller supplere tradisjonelle arkeologiske undersøkelsesmetoder, og på den måten minimere områder som skal sjaktes eller undersøkes på annen, konvensjonell måte.

Utstyret som anvendes til fjernmåling består av kompliserte elektroniske systemer drevet av motoriserte kjøretøy.

Se også: Statens vegvesens nettsider om prosjektet

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Statens vegvesen
  • Tidsperiode
    2016-

Siste nytt fra "Arkeologi i veien"