Arkeologi i veien
Geofysiske undersøkelser kan også gi informasjon om andre felt enn arkeologi - som eksempelvis grunnfjell, kvartærgeologiske forhold, hydrologi, og tidligere tekniske installasjoner som drenering, rør og kabler.

NIKU deltar på Teknologidagene

Bruk av geofysiske undersøkelser blir i dag mer og mer vanlig ved arkeologiske undersøkelser i større infrastrukturprosjekter som veg- og jernbane. Men hvorfor utnyttes ikke disse dataene av flere av aktørene i større utbyggingsprosjekter?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), ved avdeling for digital arkeologi, deltar på Vegvesenets teknologidager denne uken.

Teknologidagene arrangeres på Clarion Hotel og Congress i Trondheim fra tirsdag 30. oktober til fredag 2. november, og NIKU deltar med stand alle dagene og en egen sesjon onsdag formiddag.

Statens vegvesen og NIKU har i perioden 2014-2018 i FOU-prosjektet «Arkeologi i veien?» samarbeidet om å teste ut bruken av geofysiske undersøkelser på en rekke veiprosjekter rundt om i landet.

Resultatene er svært positive, og det er ikke tvil om at disse metodene vil bli brukt av stadig flere i årene som kommer.

To for en

NIKUs sesjon på Teknologidagene vil vise fram de nyere metodene arkeologer bruker ved registrering av skjulte arkeologiske kulturminner under marka. I tillegg vil det bli lagt vekt på de tverrsektorielle fordelene bruk av slike metoder kan ha for også andre fagfelt ved planlegging og bygging av veg- og jernbane.

Datasettene som produseres gir gode prioriteringsverktøy for arkeologene, hjelper til med å skape mindre konflikter med grunneier og ikke minst ligger det her potensiale for å spare samfunnet for millioner av kroner.

Mindre kjent er det at de geofysiske undersøkelsene også kan gi stor informasjon om andre felt som eksempelvis grunnfjell, kvartærgeologiske forhold, hydrologi, og tidligere tekniske installasjoner som drenering, rør og kabler.

Denne sesjonen vil se videre nettopp på denne muligheten for «to for en»-gevinst.

 

Program for NIKUs sesjon onsdag 31. oktober:

08.30 – 08.40 Velkommen, Eva Smådahl, Statens Vegvesen

08.40 – 09.10 FoU-prosjektet «Arkeologi i vegen?», Knut Paasche NIKU

09.10 – 09.40 Geofysiske undersøkelser ved arkeologisk registrering, Immo Trinks Lbi-ArchPro

09.40 – 10.00 Pause

10.00 – 10.30 Arkeologisk geofysikk i forbindelse med store infrastrukturprosjekter, InterCity Vestfoldbanen, Erich Nau NIKU

10.30 – 11.00 Fellesprosjektet, Ringeriksbanen og E16, Monica Kristiansen NIKU

11.00 – 11.30 Vinterkjøring med Georadar, Kongevegen over Dovrefjell, Manuel Gabler NIKU

Kontakt: 

Knut Paasche, avdelingsleder Digital arkeologi.