Georadarundersøkelse om vinteren Frossen mark og en tynt snødekke har vist seg å har potensiale å forbedre kvaliteten av georadardata. Men hvor mye snø er for mye og hvilke snøforhold er faktisk best egnet eller uegnet? Foto: Erich Nau/NIKU

Nytt forskningsprosjekt skal fortelle når georadar gir best resultater

Geofysiske undersøkelser gjør at man effektivt kan kartlegge arkeologiske funn i et område. Samtidig er kvaliteten på resultatene sterkt avhengig av miljømessige forhold. Derfor skal NIKU sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune forske på hva som er de ideelle forholdene for bruk av georadar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Bruk av georadar har endret arkeologien drastisk de siste ti årene. Geofysiske undersøkelser har blitt et viktig verktøy i arkeologiske registreringer og forskningsprosjekter, og i Norge georadar ofte veldig gode resultater.

– Georadar har den fordelen at vi kan undersøke store områder for arkeologiske kulturminner, uten å måtte sette i gang med omfattende utgravninger. Men hvor godt georader fungerer er veldig avhengig av blant annet jordsmonn, fuktighet og klima, forteller arkeolog Erich Nau fra NIKU.

Derfor skal NIKU sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune forske på hvordan georadar fungerer under ulike forhold. Prosjektet ledes fylkeskommunen, med Petra Schneidhofer som prosjektleder, og NIKU som partner. Målet er å finne ut når georadar gir best resultater.

Forskningsprosjektet The Vestfold Monitoring  Project (VEMOP) ledes av Petra Schneidhofer fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, og er finansiert av Oslofjordfondet.

Arbeidet bygger videre på NIKU og Statens vegvesens prosjekt «Arkeologi i veien?».

Utvalgte områder rundt Oslofjorden undersøkes

Oslofjordområdet er riktig på arkeologiske kulturminner, og det er valgt ut fire steder som skal overvåkes og dokumenteres i løpet av prosjektet.

Områdene blir i løpet av perioden overvåket av lokale målestasjoner, slik at de kan følge med vanninnhold, teledypde og miljømessige endringer i løpet av perioden. Samtidig skal forskerne kjøre gjentagende georadarundersøkelser de samme stedene.

– Sammenligningen av data gjør at vi kan se hvilke klima- og værforhold som egner seg best for å hente inn geofysiske data. Dette vil forhåpentligvis føre til at fremtidige georadarundersøkelser gir enda mer presise resultater, sier Erich Nau.

Erich Nau forsker på georadarNau er arkeolog og ansatt i NIKUs avdeling for digital arkeologi. Han er prosjektleder for NIKU på forskningsprosjektet VEMOP.
Resultater fra to georadarundersøkelser ved to ulike tidspunkt.Bildene viser en tydelig forskjell av datakvaliteten og synlighet av enkelte arkeologiske strukturer. Foto: NIKU
Overvåkningsinstrumenter som måler fuktighet og ledningsevne Disse installeres i arkeologiske strukturer og i den naturlige undergrunnen Foto: Petra Schneidhofer/VTfk