Gått glipp av noe under forskningsuka? Opptak fra innleggene legges ut her.

Se opptakene fra NIKUs forskningsuke

Gått glipp av noen av innleggene fra NIKUs forskningsuke? Vi legger ut opptakene her, samt mer informasjon om prosjektene som blir presentert.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Mandag 22. november: Kirkekunst og kulturarv

Her kan du se opptaket fra forskningsukas temadag om kirkekunst og kulturarv, med følgende foredrag.

 • Kjartan Hauglid – Salomes dans i Urnes stavkirke 
 • Kristin Kausland – Jakten på et mønster – tekstilimitasjon og trambulering i senmiddelalderens alterskap, ca. 1520 
 • Tone Olstad – Alterskap fra senmiddelalderen i kirkene, når ble de endret første gang? 
 • Elisabeth Andersen og Susanne Kaun – Demoveggen i Sauherad kirke – et kalkmalerimysterium oppklares
Se opptaket fra temadagen om kirkekunst og kulturarv her

Les mer om Salomes dans i Urnes stavkirke her:

Artikelen Kjartan Hauglid snakket om kommer i boka
Urnes Stave Church and Its Global Connections.

Er du interessert i bakgrunnsmateriale om Salome eller stavkirkeornamentikk?

Les mer om tekstilimitasjon og trambulering i middelalderens alterskap her:

Kristin Kauslands innlegg er en del av en ikke enda publisert artikkel, som kommer i 2022.

Les mer om hennes forskning her:

Les mer om alterskapenes endringshistorie her:

Olstad, Tone Marie. 2020. «Anden gang malet i Bergen Anno 1798»: Alterskap fra senmiddelalderen i kirkene, når ble de endret første gang?

Les mer om demonveggen i Sauherad kirke her:

Tirsdag 23. november: Middelalderby og kulturarv

Her kan du se opptaket fra forskningsukas temadag om middelalderby og kulturarv, med følgende foredrag.

 • Per Christian Underhaug – Hvordan vannveiene formet Bergen 
 • Egil Lindhart Bauer – Sekulære steinbygninger i middelalderbyen Oslo: Datering, bytopografi og forvaltning 
 • Ingeborg Sæhle – Fra bakgård til kirke og tilbake. Funksjonsendring i Søndre gate gjennom 400 år 
 • Stefka G. Eriksen – Ideen om en by i middelalderens litteratur og kultur
Se opptaket fra temadagen om middelalderby og kulturarv her

Les mer om hvordan vannveiene formet Bergen her:

Artikkelen til Per Christian Underhaug kan lastes ned som PDF fra Environmental Archaeology, The Journal of Human Palaeoecology:

Les mer om sekulære steinbygninger fra middelalderen her:

 • Oslo1324. Følg denne lenken for å se nærmere på visualiseringen av steinbygningene sør for Bispeallmenningen. Her kan du gå ned i hvelvkjelleren til den ene bygningen, samt opp i overetasjen, som kan ha blitt brukt som rådstue.

Egil Lindhart Bauer er med i prosjekt Oslo 1324, som er et samarbeidsprosjekt mellom Tidvis utvikling AS, Oslo ladegård og NIKU. Foreløpig er det kun laget et begrenset område av middelalderbyen, men det planlegges å bygge ut nye områder i 2022.

Les mer om funksjonsendringene i Søndre gate her:

Ingeborg Sæhle var utgravningsleder for undersøkelsene i Søndre gate. Rapporten ble publisert i sommer.

Les mer om ideen om en by i middelalderens litteratur og kultur:

Stefka Eriksens innlegg er basert på hennes bidrag til den kommende utgivelsen Ecocriticism and Old Norse Literature, og vil bli publisert av Brepols i 2022.

I mellomtiden kan du lese mer om Stefkas forskning her.

Onsdag 24. november: Teknologiske metoder i kulturarvforvaltningen

Her kan du se opptaket fra forskningsukas temadag om teknologiske metoder i kulturarvforvaltningen. Denne dagen hadde vi følgende program:

 • Knut Paasche – Arkeologi i vegen? Geofysikk som verktøy i veiutbygging. 
 • Manuel Gabler – Georadar på myr – Erfaringer fra undersøkelser i Vestfold og Agder 
 • Erich Nau – 3D-dokumentasjonsmetoder til forskning, forvaltning og formidling 
 • Jan Magne Gjerde – Berget skjuler meir enn auget kan sjå – bruk av digitale metodar i dokumentasjon av hellemalingar
Se opptakene fra temadagen om teknologiske metoder i kulturarvforvaltningen her

Her kan du lese mer om prosjektet «Arkeologi i veien?»:

Igjennom 8 år har NIKU sammen med Statens vegvesen hatt et FOU-prosjekt som har sett på muligheten for utvidet bruk av mere teknologiske metoder ved registrering av arkeologiske kulturminner. Prosjektet har vært ledet av Eva Smådahl og Ann Kristin Eng fra Statens vegvesen, og Knut Paasche fra NIKU.

Her kan du lese mer om uttesting av georadar på myr?:

Her kan du lese mer om 3D-dokumentasjon av gruvebyen Svea:

Her kan du lese mer om bergkunsten på Steinberget:

 

Torsdag 25. november: Klimaendring og kulturarv

Her finner du opptak fra forskningsukas temadag om klimaendring og kulturarv:

 • Cristi Nicu – Climate change impacts on immovable cultural heritage in cold regions. Case study – Svalbard
 • Erlend Jørgensen – Tverrfaglige undersøkelser i Kirkhellaren: oppsummering av første feltsesong
 • Paloma Guzman – Are climate plans including cultural heritage? Lessons from 10 adaptation plans across the world
 • Nina Kjølsen Jernæs – Hvordan gjøre internasjonal forskning på kulturminner og ekstremhendelser relevant for norske kommuner?
Se opptakene fra temadagen om klimaendring og kulturminner her

Her kan du lese med om geologiske faremomenter for kulturminner i nordområdene:

Her kan du lese mer om huleutgravningene i Kirkehellaren:

Her kan du lese mer om klimaplaner og Climate Heritage Network:

Her kan du lese mer om Michon-prosjektet og beredskap på kommunalt plan:

Fredag 26. november: Deltakelse og medvirkning i kulturarvforvaltning

Se opptaket fra forskningsukas temadag om deltakelse og medvirkning, med følgende presentasjoner:

 • Mark Oldham – Engasjement, bærekraft og mangfold i nyere norsk kulturarvspolitkk 
 • Grete Swensen – Industriarv og  byutvikling 
 • Veronique SimonKulturarvperspektiv på naturvernforvaltning  
 • Sveinung Krokann Berg – Omstridt kulturarv – utnytte eller løse konflikt? 
Her ser du opptaket fra NIKUs forskningsukes temadag om deltakelse og medvirkning