Demonveggen i Sauherad kirke Ansikter, masker og demoner i demoner. Detalj fra demonveggen nord for korbuen. Fotograf: Susanne Kaun, NIKU.

Konservatoren og demonene – et veggmaleri i Sauherad kirke

Sauherad kirke i Telemark har en spektakulær veggdekor som kalles demonveggen. Som navnet sier er veggen full av demonliknende figurer som brer seg rundt korbuen i koret. De er malt med svarte streker og befinner seg 2,6 meter over gulvet og sprer seg helt opp til taket og i nesten hele veggens bredde på fem meter. Figurene er mange steder så små at de fra gulvet ikke kan skimtes.

Veggen ble restaurert av konservator Gerhard Gotaas i 1940–41. Den vakte stor oppmerksomhet og har siden vært et mysterium da ingen har funnet andre paralleller. I dette forskningsprosjektet har vi gjort en grundig undersøkelse av selve dekoren, samt arkivstudier.

Resultatene viser at demondekoren er skapt og malt av Gotaas selv. Han malte den på og rundt rester av en eldre dekor.  Denne dekoren var antagelig fra 1500- eller 1600-tallet, og kan være en del av en profetrekke.

Hvordan Kaun og Andersen kom fram til dette ble publisert i Kunst og kultur 03/2021 i artikkelen  Faenskapets skaperglede: Demonveggen i Sauherad kirke.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Nordisk forskningsråd
  • Tidsperiode
    2019-2021

Siste nytt

Overraskende datering på demonveggen i Sauherad kirke

Kalkmaleriene på korbuen i Sauherad kirke, også kalt demonveggen, har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940. Dekoren har blitt antatt å være fra 1600-tallet, men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, eller funnet dens like.

Ny forskning har avdekket at denne fascinerende og samtidig uforståelige dekoren er langt yngre enn tidligere antatt. NIKU-forskerne konkluderer med at den må ha blitt skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.