Demonveggen i Sauherad kirke Ansikter, masker og demoner i demoner. Detalj fra demonveggen nord for korbuen. Fotograf: Susanne Kaun, NIKU.

Konservatoren og demonene – et veggmaleri i Sauherad kirke

Sauherad kirke i Telemark har en spektakulær veggdekor som kalles demonveggen. Som navnet sier er veggen full av demonliknende figurer som brer seg rundt korbuen i koret. De er malt med svarte streker og befinner seg 2,6 meter over gulvet og sprer seg helt opp til taket og i nesten hele veggens bredde på fem meter. Figurene er mange steder så små at de fra gulvet ikke kan skimtes.

Veggen ble restaurert av konservator Gerhard Gotaas i 1940–41. Den vakte stor oppmerksomhet og har siden vært et mysterium da ingen har funnet andre paralleller. I dette forskningsprosjektet har vi gjort en grundig undersøkelse av selve dekoren, samt arkivstudier.

Resultatene viser at demondekoren er skapt og malt av Gotaas selv. Han malte den på og rundt rester av en eldre dekor.  Denne dekoren var antagelig fra 1500- eller 1600-tallet, og kan være en del av en profetrekke.

Hvordan vi kom fram til dette vil bli publisert i neste utgave av Kunst og kultur 2021 i artikkelen Susanne Kaun og Elisabeth Andersen:  Faenskapets skaperglede: Demonveggen i Sauherad kirke

(siden vil bli oppdatert når artikkelen er publisert)

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Nordisk forskningsråd
  • Tidsperiode
    2019-2021