Nominert til årets tidsskriftartikkel Susanne Kaun og Elisabeth Andersens artikkel om demonveggen i Sauherad kirke er én av to NIKU-artikler nominert til årets forskningsartikkel.

To nominerte til årets tidsskriftartikkel

«Faenskapets skaperglede: Demonveggen i Sauherad» av NIKUs Elisabeth Andersen og Susanne Kaun, og «Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen – en invitasjon til grubling» som NIKU-forsker Joar Skrede har skrevet sammen med Bengt Anderson fra OsloMet er nominert til årets tidsskriftartikkel av Universitetsforlaget.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Universitetsforlaget deler hvert år prisen «Årets tidsskriftartikkel» for å fremheve det beste som skrives og publiseres av fagartikler i Norden. I år er to artikler av NIKU-forskere nominert.

Elisabeth AndersenKunsthistoriker Elisabeth Andersen fra NIKUs bygningsavdeling har skrevet om demonveggen i Sauherad kirke.

Sensasjonell avsløring av demonveggens opphavsmann

Den ene av artiklene er «Faenskapets skaperglede: Demonveggen i Sauherad», skrevet av kunsthistoriker Elisabeth Andersen og konservator Susanne Kaun, publisert i Kunst og kultur.

Den oppsiktsvekkende artikkelen omhandler et fascinerende veggmaleri kalt «demonveggen» som befinner seg på korbueveggen i Sauherad kirke.

Demonveggen har vært en gåte siden veggen ble restaurert i 1940, og har siden blitt antatt å være fra 1600-tallet. Men ingen har kunnet plassere den i en kunsthistorisk sammenheng, ei heller funnet dens like. I denne artikkelen avdekker Andersen og Kaun at demonveggen ble skapt av konservator Gerhard Gotaas i årene 1940-41.

Les hele artikkelen her.

Susanne KaunSusanne Kaun fra NIKUs konserveringsavdeling var med på å oppdage sannheten om demonveggen i Sauherad kirke.
Gotaas' demonveggDette veggmaleriet i Sauherad kirke er tema for artikkelen «Faenskapets skaperglede: Demonveggen i Sauherad»

Problematiserer dagens medvirkningspolitikk

Joar SkredeJoar Skrede jobber i NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn, og har skrevet artikkelen «Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen – en invitasjon til grubling» sammen med Bengt Andersen.

Den andre nominerte artikkelen fra NIKU er «Medvirkningsideologiens inntog i byplanleggingen – en invitasjon til grubling» i tidsskriftet Kart og plan, skrevet av NIKU-forsker Joar Skrede sammen med Bengt Andersen fra OsloMet.

Medvirkning anses som et selvfølgelig og viktig virkemiddel i både norsk og internasjonal byplanlegging. I artikkelen påpeker de hvordan det tas for gitt at medvirkning har positive og demokratiske fordeler, selv om det ligger lite forskning til grunn for antakelsene.

Artikkelen baserer seg både på en gjennomgang av eksisterende forskning på et høyst aktuelt tema, samt spørreundersøkelser blant innbyggerne på Ensjø og Helsfyr i Oslo.

Les hele artikkelen her.