Gå inn på Oslo1324.no. Her finner du en digital gjenskapning av en bit av Middelalderbyen med infopunkter som forteller deg om det du ser.

Utforsk Oslo i 1324

Lurer du på hvordan det så ut i byen vår i middelalderen? Gå inn på Oslo1324.no. Her finner du en digital gjenskapning av en bit av Middelalderbyen med infopunkter som forteller deg om det du ser. Du kan bruke nettleseren på telefonen, et nettbrett eller en pc. Det går også an å laste ned modellen og utforske den som i et dataspill. De mest avanserte av oss kan oppleve Oslo 1324 i VR-briller.

Oslo1324.no er et pilotprosjekt. Foreløpig er det gjenskapt en del av gateløpet som het Bispeallmenningen. Den gikk omtrent der hvor Bispegate går i dag. På sikt skal vi gjenskape store deler av middelalderbyen Oslo.

Oslo 1324 er skapt av Norsk Institutt for Kulturminneforskning, Tidvis Utvikling As og Kulturetaten ved Oslo ladegård. De digitale gjenskapningene er basert på de siste års arkeologiske utgravninger langs Follobaneutbyggingen.

Oslo 1324 er støttet av Riksantikvaren, Regionalt Forskningsfond Oslo og Oslo kommune.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Riksantikvaren, Oslo kommune og Regionalt Forskningsfond Oslo
  • Tidsperiode
    2020-

Siste nytt