NIKUs forskningsuke torsdag 26. november 2020
Fem forskningsfrokoster Torsdag 26. november arrangerte NIKU forskningsfrokost om kulturarv fra middelalderen

NIKUs forskningsuke: Kulturarv fra middelalderen

Gikk du glipp av NIKUs forskningsfrokost 26. november om kulturarv fra middelalderen? Her finner du opptak av foredragene.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Vibeke Vandrup Martens: Kulturlagsovervåkning og bevaring i middelalderbyene

Arkeolog Vibeke Vandrup Martens forteller i dette innlegget om kulturlagsovervåkninger.

Kulturlagsovervåking handler om, hva som er bevart av ulike materialkategorier – og hvorfor. Ulike typer jordsmonn og relasjon til grunnvann påvirker hva som bevares og dermed hvilke kulturhistoriske tolkninger man kan dra fra materialet. Det handler også om, hva man eventuelt kan gjøre for å endre og forbedre bevaringsforholdene.

Dette tema har Vibeke publisert flere forskningsartikler om. Disse kan dere finne her.

Her kan du se Vibeke Vandrup Martens innlegg

Utvalgte artikler fra Vibeke Vandrup Martens om miljøovervåkning av arkeologiske kulturminner:

Anna Petersén: «Byggekapital!» – En rekonstruksjon av ressurser tilknyttet bymiljøets trebebyggelse i tidlig middelalder

Den urbane arkitekturen i tidlig middelalder kjennetegnes av dens trebygninger, og det virker som om nye byggemåter – for eksempel lafteteknikk først blir introdusert i den tidlige byene før de blir spridd utover større geografiske områder.

Bygnasjonen i middelalderbyene handler til stor grad om ressurser av økonomisk karakter. Med utgangspunkt i arkeologisk materiale og treprøver er det mulig å rekonstruere deler av denne bygnasjonsprosess – fra tømmeret i skogen frem til ferdig bygg.

Gjennom å analysere bebyggelsesaktiviteten fra materialetilgang, mengde og handverkskompetanse har arkeolog Anna Petersén belyst aspekter av samfunnsøkonomi i tidlig urban kontekst.

Her kan du se Anna Peterséns innlegg

Susanne Kaun og Elisabeth Andersen: Kalkmalerier i norske steinkirker fra middelalderen

I dette innlegget får vi lære mer om konservator Susanne Kaun og kunsthistoriker Elisabeth Andersens studier av norske kalkmalerier. De har sett på kalkmalerienes  restaureringshistorikk, endringshistorikk og meningsinnhold,  presenterer noen av de mange funnene fra forskningsprosjektet.

Prosjektet kan dere også lese mer om her.

Se Elisabeth og Susannes innlegg her