En georadar har avdekket spor av et skip og bosetningsspor som sannsynligvis er fra merovinger- eller vikingtid på Edøy i Smøla kommune i Møre og Romsdal.
Skipsfunn med georadar Funnet av et skip fra merovinger- eller vikingtid på Edøy fikk stor oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal presse.

Skipsfunn på Edøy, pris til NIKU Trondheim og bergkunst i Alta på National Geographic

I nyhetsbrevet som gikk ut 28. november kan du lese om georadarfunnet av skip på Edøy, klimaendringer og kulturminner, National Geographic-innslaget med NIKUs Jan Magne Gjerde og tildelingen av Trondhjem Bys Vels pris til NIKU Trondheim.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Skipsfunn på Edøy

NIKU har med bruk av georadar avdekket spor av et skip og bosetningsspor på Edøy i Smøla kommune.

Skipet ligger under dyrkingsjorda i et område der det tidligere har vært en gravhaug, og er sannsynligvis er fra merovinger- eller vikingtid.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

NIKU-forsker forteller om bergkunsten i Alta på National Geographic

Nordområde: Jan Magne Gjerde fra NIKU ekspert på bergkunst, og i en ny episode av National Geographic-serien «Tapte byer med Albert Lin». Her forklarer han hvordan bergkunsten i Alta kan kan hjelpe oss med å forstå jeger- og sankersamfunnet.

Les mer

NIKU Trondheim hedres med Trondhjem Bys Vels pris

Arkeologi : NIKU Trondheim har mottatt Trondhjems Bys Vels årlige pris for 2019, som går til noen som gjør en ekstraordinær innsats for byen – NIKU Trondheim er en bærebjelke i byens produksjon og formidling av historisk kunnskap, sier juryen.

Les mer

Fagdag om brannsikring og beredskap i kirker

Konservering: NIKU inviterer sammen med KA til fagdag om brannsikring og beredskap i kirker. Målet er at kirker, brannvesen og kulturminnevernet sammen skal komme fram til gode felles planer, og er i stand til å handle raskt om en krise oppstår.

Les mer

Gjess skaper utfordring for landbruket – nytt forskningsprosjekt leter etter løsninger

Nordområde: I et forskningsprosjekt i regi av Norsk institutt for naturforskning er NIKU med på å finne løsninger på hvordan voksende bestander av gjess kan sameksistere med husdyr og landbruk.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Under presenterer vi et av våre forskningsprosjekter. Se flere her.

Klimaendringer og kulturminner – metodeutvikling for kommuner

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NIKU testet ut en metode for forvaltning av klimatruede kulturminner på kommunalt nivå.

Stavanger, Bærum og Kristiansand har vært de tre samarbeidskommunene i prosjektet. Med utgangspunkt i prosjektet Adapt Northern Heritage har NIKU, Riksantikvaren og kommunene kartlagt, risikovurdert og definert tiltak for kulturminner i et endret klima.

Les mer her.

<!–


–>

Blogg

Hva slags forskning trenger kulturminnefeltet i 2019?

NIKU 25 år: Forskningsagendaen har endret seg radikalt siden Norsk institutt for kulturminneforskning ble opprettet for 25 år siden, skriver NIKU-direktør Kristin Bakken i denne teksten på Kulturminnebloggen.

Les mer (forskning.no)

<!–


–>

Invitasjon til konferansebidrag

27.-28. mai 2020 inviterer vi til konferansen «Critical Digital Heritage 2020» på Gamle Museet i Oslo. Vi oppfordrer potensielle bidragsytere til å sende inn forslag til artikler og presentasjoner. Konferansen arrangeres i samarbeid med The Heritage Experience Initiative (UiO), University of Sterling og LBI Arch Pro.

Les mer her.

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: En av våre georadarer har funnet spor etter en skipsgrav og en bosetning fra merovinger- eller vikingtid på Edøy.

Se filmen på vår Facebook-side.

<!–


–>

NIKU i media

Har funne over 1000 år gammalt skip (NRK)Fann tre nye vikingskip på eit år – museet har ikkje plass (NRK)Ancient Viking ship discovered buried next to church using breakthrough georadar technology (The Independent)

Sensasjonelt funn: Slik fant de vikingskipet (Dagbladet)

Overraskende høy puls etter 1700-tallsfunnet (Bergensavisen)

Stavkyrkjene er truga av våtare klima – millionprosjekt skal hindre øydelegging (NRK)

Klimaovervåkningsprosjekt (NRK Dagsrevyen)

<!–


–>

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Vil du forandre hvordan du mottar disse e-postene?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*