NIKU Trondheim får gjev pris Ian Reed, Anna Petersén, Ann Kathrin Jantsch og Julian Cadamarteri på Trondhjem Bys Vels festmiddag og prisutdeling.

NIKU Trondheim hedres med Trondhjem Bys Vels pris

NIKU Trondheim har mottatt Trondhjems Bys Vels årlige pris for 2019, som går til noen som gjør en ekstraordinær innsats for byen
– NIKU Trondheim er en bærebjelke i byens produksjon og formidling av historisk kunnskap, sier juryen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Selskabet for Trondhjems Bys Vel deler årlig ut en pris til en person, bedrift eller institusjon som i særlig grad har virket til nytte eller til forskjønnelse av Trondheim by. I år kan vi stolt fortelle at prisen går til NIKU i Trondheim! Tidligere har denne anerkjennelsen gått til blant annet Moser-paret, NTNU, Trondheim folkebibliotek og Håkon Bleken.

Prisutdeling på Britannia hotellIan Reed, Anna Petersén og Ann Kathrin Jantsch tok i mot prisen under festmiddagen Britannia hotell i Trondheim.
- Denne tildelingen vitner om at arkeologi og historie har sterk forankring lokalt.Ann Kathrin Jantsch sier tildelingen er et tydelig bevis på at NIKUs arbeid betyr noe for befolkningen i Trondheim.

NIKUs arbeid i Trondheim siden midten av 1990-tallet hedres

Det er vel ingen i Trondheim som ikke har reflektert over alt det gravearbeidet som vi på mange måter alltid omgir oss med i vår historiske by. Det er ikke sikkert vi alle har tatt oss tid til å reflektere over verdien av dette arbeidet, heller ikke hvilken viktig kompetanse som står bak, sier juryen i sin begrunnelse.

Siden 1994 har NIKU i Trondheim gjennomført flere hundre arkeologiske undersøkelser i Midt-Norge og middelalderbyen Trondheim. Prisen tildeles NIKU på grunn av helheten i arbeidet de siste 25 årene, men juryen viser også til noen særskilte prosjekter;

– Undersøkelsene foran vestfronten av Nidarosdomen i 1996 resulterte i dokumentasjon og forskning som er uvurderlige kilder til byens eldre historie, sier juryen. De trekker også fram NIKU Trondheims undersøkelser av kong Sverres brønnsjakt i 2016, undersøkelsene på Torget i Trondheim sentrum de seneste årene, og funnet av Klemenskirken.

Ikke minst vil vi fremheve de arkeologiske undersøkelsene i 2015-2018 som resulterte i påvisning, dokumentasjon og formidling av Olav Haraldssons Klemenskirke, som ble beskrevet som det viktigste arkeologiske funn på 100 år i Norge.

I tillegg roser de NIKU Trondheims strålende formidlingsarbeid og evne til å  involvere befolkningen i arkeologien, med ekstra skyt av innsatsen til arkeologer Anna Petersén og Ian Reed.

Anna Petersén holder foredrag om Klemenskirken.
Innledning om KlemenskirkenI forkant av festmiddagen holdt arkeolog Anna Petersén innledning om utgravningen av Klemenskirken.
"Det viktigste arkeologiske funn på 100 år i Norge."Undersøkelsene av og formidling om Klemenskirken ble av juryen trukket fram som et av områdene hvor NIKU Trondheim har imponert.

Prisen viser at arkeologi og historie betyr noe for Trondheims befolkning

Ann Kathrin Jantsch, leder for NIKUs trondheimskontor, sier at prisen er et tydelig bevis på at NIKUs oppdrag betyr noe for byen og befolkningen.

Denne tildelingen vitner om at arkeologi og historie har sterk forankring lokalt. Jeg mener også at vi har en viktig rolle i byutviklingen og de utfordringer byene står ovenfor med økt befolkning og fortetting. Vår oppgave er å synliggjøre, aktivisere og formidle de kvaliteter som ligger i kulturhistorien og skape forbindelseslinjer til fortiden.  

At nettopp formidlingsarbeid fremheves i tildelingen mener hun vitner om at NIKU Trondheim er gode på å være synlige og aktuelle.

Vi har alltid drevet med formidling, men det er nå de siste årene – i takt med nye digitale formidlingsmetoder og sosiale medier, samt større handlingsrom i prosjekter, at det virkelig har vokst seg stort. Vi har nå større mulighet til å nå ut, kunne formidle bredt, jevnlig og ikke minst når ting skjer.

Ian Reed gjenforent med eget funnPrisstatuetten og logoen til Trondhjem Bys Vel er basert på en figur funnet under utgravningene i Erling Skakkes gate - av Ian Reed selv i 1972.

Hun legger til at prisen også er en bekreftelse på en større forståelse og anerkjennelse i samfunnet for arbeidet arkeologer gjør.

Det har foregått en positiv holdningsendring, med mindre fokus på kostnader ved arkeologiske undersøkelser. Vi har gått fra en myte om arkeologen som teskjekjerringa til arkeologen som en profesjonell utøver som bidrar med kvaliteter. Og akkurat dette gjør det ekstra stas å motta denne prisen.  

Jantsch tok imot prisen sammen med Anna Petersén og Ian Reed under Trondhjem Bys Vels festmiddag på Britannia hotell 14. november 2019.