Ian Reed

  • Archaeologist —
  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 92266779

E-post: ian.reed@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ian Reed er arkeolog og forsker II, og har vært i NIKU siden 1994.

Som ansatt ved NIKUs kontor i Trondheim er hans hovedarbeidsområde planlegging og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser og registreringer i middelalderbyen Trondheim. Han har vært prosjektleder for mange byarkeologiske undersøkelser i Trondheim og Tromsø. I tillegg har han ledet registreringsarbeid ved flere middelalderske kirkesteder i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag og Nordland. Han har også jobbet med registrering av gjenstandsmaterialet og videre utvikling av registreringssystemet.

Han er spesialist på middelalder og nyere tids keramikk, og har skrevet bok om Trønderkeramikk som utkom i 2009. Han har også publikasjoner flere artikler om middelaldersk keramikk funnet ved utgravninger i Trondheim og Tønsberg. I tillegg har han publisert artikler om miljøovervåking av kulturlag i middelalderbyen.

Reed har erfaring med feltarbeid både i Norge og utlandet, bl.a. flere år i York. Han har deltatt ved de arkeologiske utgravninger i Trondheim siden de begynte i 1971 og var i mange år nestleder ved Riksantikvarens utgravningskontor i Trondheim.

Reed har studert historie ved St. John’s College, York (del av Leeds University).

Siste publikasjoner fra Cristin:

Artikler