Kirkebygninger – dokumentasjon, bygningsarkeologi og tilstandsanalyse

NIKU tilbyr bygningsarkeologi og tilstandsvurderinger, samt arkivstudier og dokumentasjon av kirkene

Siden 1994 har NIKU hatt kirker og kirkearkitektur som en av sine kjerneoppgaver. Vi tilbyr oppmålinger, bygningsarkeologiske undersøkelser og utarbeider dokumentasjon og tilstandsanalyser.

NIKU har god kunnskap om alle Norges kirker og kan redegjøre for tidligere utførte arbeider, bygningshistorikk og restaureringshistorie.

Vi samarbeider med Mycoteam AS, murmestere T Berner i Oslo og G Magnussen i Trondheim.

Bjørg Agasøster

Kontakt oss

Bjørg Agasøster kan hjelpe dere med bygningsarkeologi, tilstandsvurderinger og dokumentasjon av kirkebygg

Kontakt