Kulturlagsprofil, Saurbekken, Harstad, med installert overvåkingsutstyr. VVM/NIKU

Kulturlagsovervåkning

Arkeologer ved NIKU har lang erfaring med kulturlagsovervåking.

Miljøovervåkning eller kulturlagsovervåkning er et relativt nytt fagfelt innen for arkeologien.Ved nedbrytning av organisk masse komprimeres kulturlagene og blir vanskeligere å tyde for til sist helt å miste sin informasjonsverdi.

Kulturlagsovervåkning og spor etter mennesker

Kulturlag er avleiringer som viser spor etter menneskelig aktivitet. Uttørking, temperaturøkning og eksponering for oksygen og mikroorganismer er blant de største truslene for bevaring av kulturlagene som fremtidig kunnskapskilde.

Ved å registrere miljøet og endringene over tid kan man oppnå kunnskap om utviklingen av bevaringsforholdene i de gjenværende kulturlag. Hvis dramatiske endringer oppdages må det iverksettes avbøtende tiltak.

 

Elektronisk måleutstyrKulturlag overvåkes over tid med fastmontert elektronisk måleutstur.
Bevaring for fremtidenEn datalogger mottar signaler fra de fastmonterte sondene.

Bevaringstiltak

Et eksempel på et mulig tiltak kan være tildekking med leire, tilførsel av vann eller endret kjemisk sammensetning ved tilførsel av mineraler. Endelig kan vurdering av overvåkningsresultater føre til at man velger å ta vare på den kulturhistoriske informasjonen i lagene ved å foreta en arkeologisk utgravning.

Arkeologer ved NIKU har lenge arbeidet med kulturlagsovervåking. Målet har vært å utarbeide redskaper og metodikk for gjennom overvåkning å sikre at de arkeologiske kulturlagene vil bli bevart også i fremtiden.

Vibeke Vandrup Martens

Kontakt oss

Vibeke har lang erfaring med kulturlagsovervåkning. Hun kan svare på dine spørsmål.

Kontakt