Middelalderparken Utgravningene i forbindelse med grunnarbeidene til Oslos nye Middelarderpark er i gang.

Middelalderparken

Den nye Follobanen Oslo – Ski, som går gjennom middelalderbyen Oslo, nærmer seg ferdigstilling. Togsporene ligger nå i en jernbanekulvert under bakken, og over denne er det planlagt en Middelalderpark.

Siden august 2021 har NIKU foretatt arkeologiske undersøkelser knyttet til forberedende arbeider og etablering av nytt terreng til parken. Den kommende Middelalderparken strekker seg over et stort areal, og vi skal gjennom dette prosjekt undersøke flere områder i middelalderbyen.

Vi har så langt avdekket spor etter bygninger, gateløp, eiendomsgrenser og annen infrastruktur, som vannrør og brønner.  I tillegg har vi allerede funnet et stort antall gjenstander.

Gjennom dette prosjektet vil vi kunne tette kunnskapshull i et område som tidligere har vært svært lite undersøkt.

Prosjektet kan følges på NIKUs Instagram-konto @niku_archaeology.

Undersøkelsene finaniseres av Bane NOR.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    August 2021 - mars 2022

Siste nytt

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.

Nye utgravninger i Gamlebyen

– Nå får vi undersøkt et område som er et tomrom i vår kunnskap om middelalderbyen, sier prosjektleder Mark Oldham. Gjennom høsten og vinteren skal arkeologer fra NIKU gjennomføre nye undersøkelser i Gamlebyen i Oslo.