Middelalderparken Utgravningene i forbindelse med grunnarbeidene til Oslos nye Middelarderpark er i gang.

Middelalderparken

Den nye Follobanen Oslo – Ski, som går gjennom middelalderbyen Oslo, er offisielt åpnet; togsporene ligger nå i en jernbanekulvert under bakken, og over denne er det planlagt en ny Middelalderpark. 

Siden august 2021 har NIKU foretatt arkeologiske undersøkelser knyttet til forberedende arbeider og etablering av nytt terreng til parken. Den kommende Middelalderparken strekker seg over et stort areal, og vi skal gjennom dette prosjektet undersøke flere områder i middelalderbyen. 

Vi har så langt avdekket spor etter bygninger, gateløp, eiendomsgrenser og annen infrastruktur, som vannrør og brønner.  I tillegg har vi allerede funnet et stort antall gjenstander – inkludert mange runefunn.  

Vi har et særlig fokus på formidling til barn på dette prosjektet, og har allerede ønsket flere lokale barnehager velkommen i felt og vært på besøk til 4. klasser i Osloskolen. Ta gjerne kontakt for å avtale besøk. 

Prosjektet kan følges på sosiale medier:  

Instagram @niku_archaeology  

Facebook @Arkeologi i Oslo 

Twitter @NIKUNorway  

Undersøkelsene finansieres av Bane NOR. 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    2021 - pågående

Siste nytt

Arkeologiformidling i Osloskolen

Som et ledd i formidlingsarbeidet på Middelalderparken-prosjektet, har arkeologer fra NIKU vært på besøk til flere Oslo-skoler for å gjennomføre et undervisningsopplegg om arkeologi, middelalderen og Middelalderparken-prosjektet.

Unike runefunn i Middelalderparken

På én uke fant arkeologer to gjenstander med runer i Middelalderparken i Oslo. Den ene er av bein, og er det første runebeinet som er funnet i hovedstaden på over førti år. Det andre er en runepinne med tekst på både norrøn og latin.

Nye utgravninger i Gamlebyen

– Nå får vi undersøkt et område som er et tomrom i vår kunnskap om middelalderbyen, sier prosjektleder Mark Oldham. Gjennom høsten og vinteren skal arkeologer fra NIKU gjennomføre nye undersøkelser i Gamlebyen i Oslo.