Middelalderparken Utgravningene i forbindelse med grunnarbeidene til Oslos nye Middelarderpark er i gang.

Middelalderparken

Den nye Follobanen Oslo – Ski, som går gjennom middelalderbyen Oslo, nærmer seg ferdigstilling. Togsporene ligger nå i en jernbanekulvert under bakken, og over denne er det planlagt en Middelalderpark.

NIKU vil fra august 2021 foreta arkeologiske undersøkelser knyttet til forberedende arbeider og etablering av nytt terreng til parken. Den kommende Middelalderparken strekker seg over et stort areal, og vi skal gjennom dette prosjekt undersøke flere områder i middelalderbyen.

Vi forventer å avdekke spor etter bygninger, gateløp, brygger, dyrkningsspor og annen infrastruktur som vannrør og brønner.  I tillegg regner vi med å finne et stort antall gjenstander.

Gjennom dette prosjektet vil vi kunne tette kunnskapshull i et område som tidligere har vært svært lite undersøkt.

Undersøkelsene finaniseres av Bane NOR.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Bane NOR
  • Tidsperiode
    August 2021 - mars 2022