Solveig Thorkildsen

  • Arkeolog

E-post: solveig.thorkildsen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Solveig Thorkildsen er arkeolog og jobber som feltarkeolog på Middelalderprosjektet i Oslo.

Hun har en mastergrad i arkeologi fra Universitetet i Oslo i 2008, samt etnologi og folkloristikk i fagkretsen.

Hun har lang erfaring fra arkeologiske prosjekter og har tidligere jobbet for NMM, Byantikvaren i Oslo og KHM. Arbeidserfaringen omfatter blant annet sjakting, maskinell overvåking, flateavdekking og utgravninger, og særskilt erfaring med graving i middelalderby og sjøavsatte kulturlag. Solveig har jobbet hos NIKU tilknyttet Oslokontoret siden 2014 og har blant annet hatt funnansvar på store prosjekter som Follobaneprosjektet og Bispevika.

Utvalgte prosjekter

Artikler

Pavens segl funnet i Bispegata

Arkeologer fra NIKU har nettopp gjort et unikt funn av et pavelig blysegl, en såkalt bulle, ved utgravningen i Bispegata for Follobanen i Oslo. På onsdag kom byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen på befaring.