NIKU gjennomfører nå utgravning av et stort område som før år 1624 var del av Oslo havn.
Båtvrak Prosjektleder Håvard Hegdal, Utgravningsleder Trond Engen og NIKUs Knut Paasche undersøker rester av en båt fra slutten av 1400-tallet i Bispevika syd.

Bispevika syd: Kloakk, pest og forlatte skip

NIKU gjennomfører nå utgravning av et stort område som før år 1624 var del av Oslo havn. Nord i Bjørvika er det tidligere funnet talløse fundamenter av brygger og sjøboder, og den gamle havbunnen er strødd med vrakene av forlatte og brente skip. Innpakket i leira ligger organiske materialer i ekstremt god bevaring; kvister og bein, flis, tau og 600 år gammelt tømmer så friskt at det kunne ha vært felt i fjor.

Området vi graver nå har derimot aldri tidligere vært arkeologisk undersøkt, så funnene herfra vil fortelle oss mye om både havneområdet og middelalderbyen innenfor.

Prosjektet hadde oppstart i mai 2019 og er estimert ferdig i november. NIKU har mellom 5 og 12 arkeologer i felt gjennom perioden.

Prosjektleder: Håvard Hegdal

Utgravningsleder: Trond Engen

NIKU utfører utgravningen på oppdrag fra Riksantikvaren. Oslo S Utvikling AS er tiltakshaver, og finansierer dermed et viktig bidrag til Oslos historie. Vi vil dessuten samarbeide med Norsk maritimt museum (NMM) og Kulturhistorisk museum (KHM) om utgraving av skipsvrak.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019

Siste nytt fra Bispevika syd