Lars Haugesten

  • Arkeolog

Telefonnummer: 46427826

E-post: lars.haugesten@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Lars Haugesten er arkeolog og fagkonsulent ved NIKUs kontor i Tønsberg.

Han jobbet på NIKUs Folloprosjekt i 2014. Fra august 2015 var Lars feltleder ved Anders Madsens gate prosjektet i Tønsberg, og har etter prosjektets slutt jobbet med andre mindre prosjekter. Av utdannelse har han en bachelor i arkeologi fra Universitetet i Oslo og en mastergrad i arkeologi fra Københavns Universitet.

Etter endt studie i 2009 jobbet Lars for Københavns Museum, der han deltok i det store metroprosjektet og andre mindre prosjekter i indre København. Han har også jobbet for andre danske museer, blant annet som feltleder for Lolland-Falster Museums tunnelprosjekt mellom Danmark og Tyskland.

Utvalgte prosjekter

Artikler