Arkeologi i Tønsberg Fra utgravningen i Anders Madsens gate 3.

Anders Madsens gate

Utgravningsområdet ligger innenfor det automatisk fredede kulturminnet ”Middelalderbyen Tønsberg” i den nordre delen av middelalderbyen.

Like vest for tiltaksområdet lå Lavranskirken som kan ha vært bygget allerede på 1000-tallet, og også den senere kongsgården som trolig ble bygget på 1200-tallet, men som kan ha hatt sine eldre forgjengere.

Kan nærheten til Kongsgården og Lavranskirken med tilhørende bygninger, fremvise en annen type funnmateriale enn i andre områder av middelalderbyen?

Det er et av mange spørsmål arkeologene stiller seg i forbindelse med denne utgravningen som strekker seg over ca. 70 m²

Prosjektleder: Lars Haugesten

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Tønsberg kommune
  • Tidsperiode
    2017-2018

Siste nytt