Guro Skogvold

  • Arkeolog —
  • Feltleder GIS

E-post: guro.skogvold@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Guro er feltleder GIS for Posthuset og Katedralprosjektet i Trondheim og har jobbet for NIKU som feltarkeolog ved ulike prosjekter både i Oslo og Trondheim siden 2016. Utenom å jobbe med middelalderlag har hun jobbet som feltleder GIS i to sesonger for UiT på Prosjektet Hålogalandsvegen, feltarkeolog for Maritimt Museum og Kulturhistorisk Museum.

Hun har en master i arkeologi fra UiO hvor hun skrev om Kvalsundskipet sett i et maritim perspektiv, og har en sterk interesse for båter, det maritime landskapet og stratigrafi.

Utvalgte prosjekter