Forsidefoto. Hellemalerier Moss. Fargekorrigert. Foto Jan Magne Gjerde, NIKU.
Hellemalerier funnet i Moss Bildet er fargekorrigert så motivet skal synes bedre. Dette er trolig en jaktscene. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU

Fant hellemalerier i Moss kommune

En kvalifisert turgåer med det rette blikket førte til oppdagelse av det som trolig er de første hellemalingene i Østfold og Viken. NIKUs Jan Magne Gjerde har undersøkt funnene.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Det var Tormod Fjeld som la merke til fargenyansene i berget der han og familien hadde slått seg til for en rastepause. Fjeld er ikke ukjent med å se etter spor fra fortiden, så forutsetningene var til stede for at de små fargenyansene skulle kunne tolkes som annet enn naturens jernutslag.

Moderne hjelpemidler kommer godt med, og Fjeld hadde et miniprogram på telefonen som kunne utheve fargenyanser. Da kom det klart fram både båt med roere, minst en dyrefigur og flere menneskefigurer.

Meldte inn

Fjeld tok kontakt fylkeskommunen og arkeolog Jone Kile-Vesik, som han har samarbeidet med over lengere tid i forbindelse med helleristninger. Hun er den i Viken som jobber mest med bergkunst.

NIKUs Jan Magne Gjerde forteller om de nye funnene.

Derfra og ut har det gått slag i slag. Nylig var en av nestorene, forsker og professor Jan Magne Gjerde fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) på plass for å vurdere funnet.

Etter flere undersøkelser kunne han konkludere med at dette mest trolig var er det første funnet av hellemalinger i denne delen av landet.

Ekte vare

– Det er fort gjort å tenke at slike partier er tilfeldig dannet av naturlige pigmenter. Men her er det så mange «tilfeldigheter» samlet at det nettopp ikke er tilfeldig, sier Jan Magne Gjerde fra NIKU. Han har foreløpig anslått funnet til å være fra bronsealder.

– Vi har engasjert NIKU nettopp for å få slått fast ektheten i dette funnet. I og med at dette er det første i sitt slag her, er jo dette et smalt felt der vi mangler akkurat denne typen spisskompetanse. Dette er et veldig sjeldent funn, forklarer Jone Kile-Vesik.

Hun ber folk være varsomme.

– Nettopp sjeldenheten og det at det er så skjørt, gjør at vi er tilbakeholdne med å fortelle hvor i Østfold dette er, bortsett fra å si at det er i Moss kommune. Det skal ingenting til før det er tapt for alltid, og selv berøring av ukyndige kan være nok til å fjerne pigmentene. Skulle du allikevel oppdage det, ber vi deg beundre det på avstand, og ikke berøre det, sier hun.

Vanskelig å se med første øyekastDet krever et trent blikk, og gjerne litt teknisk hjelp, for å se hellemaleriene som nylig ble oppdaget her. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU
Båt med roereEt av motivene som kan sees er en båt med roere, her til venstre i bildet. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU
MenneskefigurerPå berget sees flere menneskefigurer og blant annet en båt med roere. Foto: Jan Magne Gjerde, NIKU