Men det er ikke bare en grav, det er det som er så spesielt med den her har det vært tre individer som har vært gravlagt i samme veldig smale grav.
Gravmysterium i Gamlebyen

Gravmysterium i Gamlebyen, russisk assimileringspolitikk og statuedebatt

I NIKUs siste nyhetsbrev kan du lese om arkeologiske undersøkelser i Oslo, Trondheim og på Edøy, NIKU-forskernes perspektiv på statuedebatten og ny forskning på russisk assimileringspolitikk.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Gravmysterium i Gamlebyen

NIKUs arkeologer har gjort et oppsiktsvekkende gravfunn i Oslo.

Kan de ha funnet en massegrav fra borgerkrigstiden?

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Status for verneverdige kulturminner

Bygning: NIKU har i over 20 år kartlag tap, tilstand og endringer for SEFRAK-bygninger eldre enn 1900 og verneverdige kulturminner i 10 utvalgte kommuner.

Les mer

Russisk assimileringspolitikk gjør at nenetsernes kultur forsvinner

Nordområde: I Russland blir barn fra det urfolket nenetserne plassert på internatskole store deler av året. Dette gjør at den tradisjonelle reindriften og den nomadiske livsstilen på tundraen står i fare for å forsvinne

Les mer

Nytt båtfunn på Edøy

Digital arkeologi: Georadardataene viser avtrykket av enda en båt i tillegg til to husrester og fem overpløyde gravhauger. Nå er rapporten klar.

Les mer

Fem artikler fra NIKUs trondheimsutgravninger i nyeste SPOR

Arkeologi: I nyeste utgave av det tidsskriftet SPOR har NIKU i Trondheim bidratt med hele fem av til sammen åtte artikler om middelalderarkeologi. Det perfekte lesestoffet til sommeren for alle oss som elsker historie, med andre ord.

Les mer

Hvorfor drar denne mannen rundt en pulk midt på sommeren?

Digital arkeologi: Arkeolog Manuel Gabler trener ikke til en polekspedisjon. Han tester hvordan en kan bruke georadar på myr og våtmark i et nytt spennende forskningsprosjekt.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Under presenterer vi et av våre forskningsprosjekter. Se flere her.

VALUECHANGE

Valuechange er et tverrfaglig prosjekt som har som mål å vurdere, verdsette og integrere betydningen og verdien av kultur- og miljøgoder.

Prosjektet fokuserer særlig på kulturelle økosystemtjenester, inkludert biologisk mangfold og kulturarv i en bred forstand, og betydningen av disse for samfunnets velferd.

Prosjektet ledes av Statistisk Sentralbyrå og består av forskere fra Menon Economics, NIBIO, NMBU, SSB og NIKU.

Les mer her

<!–


–>

Kronikk og blogg

Miljøvennlige mobile hotellrom

Bygning og klima: Hvordan ville du like å stikke foten ut fra din deilige hotellseng og dyppe tærne i en krystallklar fjord, og samtidig vite at dine opplevelser ikke ødelegger sårbare natur- og kulturmiljøer? Dette er det faktisk noen forskere som forsøker å finne svar på.

Les mer (Kulturminnebloggen)

Å fjerne statuer endrer ikke historien, men hvordan vi velger å minnes den

Kulturarv og samfunn:Kritikerne mot fjerning av statuene bommer på et vesentlig punkt, sier Torgrim Sneve Guttormsen: De stiller ikke spørsmål om hvem som ønsker statuene fjernet og hvorfor de fremmer forslaget.

Les mer (forskning.no)

Gustav Vigeland og Nidarosdomen

Bygning: Gustav Vigeland utførte 44 skulpturer til Nidarosdomen i 1893-1910. Dette arbeidet hadde han alltid et ambivalent forhold til. Et nytt blikk på kildene og på Vigelands separatutstilling i Trondheim i 1897 gir derimot et mer nyansert bilde, skriver NIKUs Kjartan Hauglid.

Les mer (Kulturminnebloggen)

Arkeologien og det nye Torvet i Trondheim

Arkeologi: I 2014 startet de arkeologiske undersøkelsene i forkant av den store rehabiliteringen og oppgraderingen av Torvet i Trondheim, i nylig ble den siste lille arkeologiske overvåkningen i forbindelse med prosjektet gjennomført. Arkeolog Julian Cadamarteri skriver om arkeologi på torget fra romertid til i dag.

Les mer (Kulturminnebloggen)

Er det greit å publisere rasistisk innhold hvis intensjonen din var at det skulle være artig og søtt?

Kulturarv og samfunn: I møte med kritikk gjemmer mange seg bak «intensjonen» i ordvalget sitt, skriver NIKU-forsker Edwin Schmitt. Men betyr det noe at NRK publiserer en barnesang som ikke hadde som intensjon å diskriminerer kinesere, når den faktisk gjør det?

Les mer (Science Norway)

<!–


–>

Seminar: Ringsaker kirkes alterskap

NIKU inviterer sammen med Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) den 21. og 22. september til et tverrfaglig seminar om alterskapet i Ringsaker kirke – det eneste alterskapet i Norge som med sikkerhet kan sies å ha blitt tilvirket i Antwerpen.

Påmelding åpner i midten av august.

Les mer her.

<!–


–>

Siste forskningsartikler

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Rensing og retusjering av kirkekunst er rene detektivarbeidet!
Se og hør konservator Karen Mengshoel fortelle om hvordan hun jobber med denne basunengelen fra Tørberget kirke i Trysil.

Se filmen her.

NIKU i media

<!–


–>

<!–


–>

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Vil du forandre hvordan du mottar disse e-postene?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*