Fra utgravningen av Klemenskirken Det var en verdensnyhet da NIKUs arkeologer fant restene etter Olav den Helliges Klemenskirke. Hva vi har lært av dette kirkefunnet skriver Anna Petersén om i en av artiklene i nyeste SPOR.

Fem artikler fra NIKUs trondheimsutgravninger i nyeste SPOR

I nyeste utgave av det tidsskriftet SPOR har NIKU i Trondheim bidratt med hele fem av til sammen åtte artikler om middelalderarkeologi. Det perfekte lesestoffet til sommeren for alle oss som elsker historie, med andre ord.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Den store mengden arkeologiske utgravninger i Trondheim de siste årene har gitt mye ny kunnskap om middelalderbyen.

SPOR 1/2020SPOR kommer ut to ganger pr. år og utgis av Museumsforlaget og seksjon for arkeologi og kulturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet.

NIKUs trondheimskontor har i løpet av alle disse utgravningene vært bevisst på dele den nye kunnskapen med byens befolkning gjennom blant annet åpne utgravninger, utstillinger, mediesaker og ikke minst Facebook-gruppa «Arkeologi i Trondheim».

Mye av det vi har lært fra disse utgravningene er nå samlet i de fem artiklene NIKUs arkeologer i Trondheim har bidratt med i nyeste nummer av arkeologi- og kulturhistorietidsskriftet SPOR.

I magasinet skriver Silje Sandø Rullestad om kirken under Posthuset, Anna Petersén om Klemenskirken, Ian Reed om hvilke konsekvenser bybrannene hadde for middelalderbyen, Chris McLees om de arkeologiske undersøkelsene av Elgeseter kloster og Julian Cadamarteri om gjenstandsfunn med vikingtidsdekor.

SPOR gis ut av Museumsforlaget og NTNU Vitenskapsmuseet, og nyeste nummer kan bestilles her.