Korsfestelsen Detalj fra alterskapet i Ringsaker kirke.

Webinar: Ringsaker kirkes alterskap

Webinar om Ringsaker kirkes alterskap – et praktverk fra Antwerpen 

NIKU inviterer til et tverrfaglig webinar den 21. september om alterskapet i Ringsaker kirke – det eneste alterskapet i Norge som med sikkerhet kan sies å ha blitt tilvirket i Antwerpen. Alterskapet kom til Ringsaker omkring 1530 og har stått i kirken siden. Selv om Antwerpen-skap ofte ligner på hverandre, er det mange særegenheter ved det som står i Ringsaker som er verdt å undersøke nærmere.

Program

Vi inviterer til et heldagswebinar  med innlegg av konservatorer og kunsthistorikere fra Norge, Danmark, Belgia og USA som de siste årene har arbeidet med alterskapet i Ringsaker eller andre Antwerpenskap.

Program kan lastes ned herfra.

Arrangører

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk institutt for kulturminneforskning og Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) og arrangeres av malerikonservator Tone Olstad og kunsthistoriker Ragnhild M. Bø som har ledet prosjektet «Image, Imitation, Indulgence: Netherlandish Altarpieces and Devotional Practices in Denmark-Norway, c.1480-1550»

Påmelding via denne lenken innen 14. september.

Deltakelse er gratis.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning og Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO
  • Tidsperiode
    21. september 2020