Korsfestelsen Detalj fra alterskapet i Ringsaker kirke.

Seminar: Ringsaker kirkes alterskap

Seminar om Ringsaker kirkes alterskap – et praktverk fra Antwerpen 

21.– 22. september 2020 i Oslo og i Ringsaker

NIKU inviterer til et tverrfaglig seminar over to dager om alterskapet i Ringsaker kirke – det eneste alterskapet i Norge som med sikkerhet kan sies å ha blitt tilvirket i Antwerpen. Alterskapet kom til Ringsaker omkring 1530 og har stått i kirken siden. Selv om Antwerpen-skap ofte ligner på hverandre, er det mange særegenheter ved det som står i Ringsaker som er verdt å undersøke nærmere.

Program

Dag 1 planlegges som et heldagsseminar i Oslo med innlegg av konservatorer og kunsthistorikere fra Norge, Danmark, Belgia og USA som de siste årene har arbeidet med alterskapet i Ringsaker eller andre Antwerpenskap.

Dag 2 blir det ekskursjon med buss til Ringsaker. Der får vi omvisning i kirken og gode muligheter for å se nærmere på alterskapets detaljer.

På grunn av gjeldende restriksjoner på innreise til Norge og på antall deltagere på offentlige arrangement, vil to av innleggene streames og vi vil kanskje bare kunne ta i mot 30 deltagere. Mer informasjon vil foreligge i august.

Program kan lastes ned herfra.

Arrangører

Seminaret er et samarbeid mellom Norsk institutt for kulturminneforskning og Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) og arrangeres av malerikonservator Tone Olstad og kunsthistoriker Ragnhild M. Bø som har ledet prosjektet «Image, Imitation, Indulgence: Netherlandish Altarpieces and Devotional Practices in Denmark-Norway, c.1480-1550»

Påmelding åpner i midten av august.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norsk institutt for kulturminneforskning og Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO
  • Tidsperiode
    21.-22. september 2020