Digital dokumentasjon av en gruvelandsby, arkeologiske utgravninger av Elgeseter kloster og ledige stillinger i NIKU.

Nylig ble NIKUs nyhetsbrev nr 9 sendt ut til alle abonnenter. Se det her du også.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Digital dokumentasjon av gruvelandsbyen Svea

Gruvedriften på Svea på Svalbard er lagt ned, og NIKU har fått i oppdrag å dokumentere kulturmiljøet knyttet til kullgruvedriften.

Et tverrfaglig team fra NIKU har samlet inn enorme mengde data i sommer, og resultatet skal bli en tredimensjonal modell av gruvelandsbyen.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Vis meg skjelettet ditt og jeg skal si deg hva du har spist

Arkeologi: Og kanskje til og med hvordan du levde livet ditt? Skjelettene til de første innbyggerne i Oslo vitner om både variert og stabilt kosthold i en periode med store endringer.

Les mer

Hva har vi lært av debatten om Ekeberg?

Kulturarv og samfunn: Torgrim Sneve Guttormsen og Joel Taylor har analysert mediedebattene om Ekebergparken. Der ser de på hvordan konflikter og debatter om kulturarv er verdifulle ressurser i arealplanlegging

Les mer

Nyoppdagede runer i norske stavkirker

Konservering: Det finnes over 300 runer og innskrifter fra middelalderen i norske kirker. Men nå kan runeforskere og andre interesserte glede seg over i flere nyoppdagede innskrifter.

Les mer

Beredskap i praksis

Konservering: Hva gjør vi hvis det brenner i en kirke? I sommer har NIKU og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter vært på befaring i flere Agderkirker med fokus på beredskap og restverdiredning.

Les mer

Spor etter middelalderens munkeliv

Arkeologi: Elgeseter kloster har ikke vært synlig siden 1800-tallet, men graves i disse dager fram i lyset igjen. Arkeologene har sannsynligvis funnet klosterkirkens alter, kirkegård, og et mystisk gravkammer.

Les mer

<!–


–>

Tre ledige forskerstillinger

NIKU søker en forsker til vår nordområdeavdeling i Tromsø, og to forskere til vår avdeling for kulturarv og samfunn i Oslo.

Les mer om stillingen i Nordområdeavdeligen.

Les mer om stillingene i Avdeling for kulturarv og samfunn.

<!–


–>

Kronikk og blogg

Skyggemalerier i norske kirkerom

Kirkekunst:  «Som skygger på en vegg. Lenge har de blitt oversett, overmalt og glemt. Nå er det på tide å få skyggemaleriene frem fra skyggen.» skriver Elisabeth Andersen og Susanne Kaun fra NIKU i denne artikkelen.

Les mer (forskning.no)

Sagaen om Klemenskirken

Middelalder:  «Stedet der Olav ble hellig, er gravd frem. Litterære skildringer og nylige arkeologiske funn danner sammen et rikt bilde av historien». NIKUs Stefka Eriksen skriver om hvordan funnet av Klemenskirken kaster nytt lys på sagaene.

Les mer (forskning.no)

<!–


–>

Siste forskningsartikler

 

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Se og hør hvordan NIKUs malerikonservator Karen Mengshoel jobber når hun renser, fester løs maling og retusjerer alterskapet fra Sande kirke.

Se filmen på vår Facebook-side.

<!–


–>

NIKU i media

Nå 3D-scannes hele gruvebyen i Svea (Teknisk ukeblad)

Gravkammerfunn i Trondheim (NRK Midtnytt)

Stor brannøvelse i Tromøy kirke (NRK Sørlandet)

Her kan det ha stått en kirke som er eldre enn Klemenskirken (Adresseavisen)

Alterskapet frå Sande fekk fagfolka i Oslo til å måpe av begeistring (Vestlandsnytt)

<!–


–>

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Vil du forandre hvordan du mottar disse e-postene?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*