Humanosteologi

NIKU har osteoarkeologer med spesialkompetanse på identifikasjon og analyse av menneskelige levninger

NIKU vektlegger en tverrfaglig og etisk forsvarlig behandling av skjelett- og gravfunn, som tar hensyn både til materialets forskningspotensiale og til lovverket. Den arkeologiske sammenhengen, funnkonteksten, er et hovedelement i analysene av de menneskelige levningene.

I henhold til kulturminneloven er alle menneskelige levninger frem til 1537 automatisk fredet. Menneskelige levninger er et svært viktig arkeologisk og kulturhistorisk kildemateriale uavhengig av alder.

Humanosteologiske analyser kan bidra til informasjon om biologiske forhold som den dødes alder og kjønn, eller sykdommer og fysiske traumer og stress som har satt spor i skjelettet. Gravens utforming, eller gravens plassering nært eller i avstand til kirken, kan gi ytterligere informasjon om rituell praksis og sosial organisasjon.

NIKU kan kontaktes for rådgiving ved funn av menneskelige levninger, tilstandsvurdering eller inventering av samlinger eller vurdering av kildeverdi og forskningspotensiale. Vi kan også bidra med veiledning i etiske spørsmål.

Katharina Lorvik

Kontakt oss

Katharina Lorvik svarer på spørsmål om humanosteologi

Kontakt

Prosjekter