Arkeologisk dokumentasjon

NIKU dokumenterer alle arkeologiske undersøkelser og overvåkninger på en grundig måte

God dokumentasjon er viktig ved alle arkeologiske undersøkelser. Dokumentasjon og resultater fra utgravninger og overvåkninger blir sammenstilt i en NIKU-rapport som er tilgjengelig i arkivet Brage.

Ved undersøkelser på middelalderlokaliteter benyttes single context -metode. Dokumentasjon i felt foregår ved bruk av foto, tegning, fotogrammetri, innmåling med GPS eller totalstasjon, samt beskrivelse og tolkning av de arkeologiske kontekstene og deres relasjon til hverandre. Innmålinger, beskrivelse, tolkning og stratigrafiske forhold mellom ulike kontekster, funn og prøver samles inn i det kartbaserte databaseprogrammet Intrasis.

Dokumentasjonen leveres inn til det universitetsmuseet som har ansvar for området undersøkelsen foregår i. Bilder og gjenstandsmateriale er tilgjengelig via Unimusportalen.

Therese Marie Edman

Kontakt oss

Har du spørsmål om arkeolgoisk dokumentasjon? Snakk med Therese Marie Edman

Kontakt

Prosjekter