Jukka Nyyssönen

Jukka Nyyssönen

  • Forsker II

Telefonnummer: +47 452 21079

E-post: jukka.nyyssonen@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Publikasjoner registrert i Cristin

Jukka Nyyssönen er forsker II ved Nordområdeavdelingen, og begynte i NIKU i 2020. Han har master- og lisensiatgrad i historie fra Jyväskylä universitet, og han avla sin doktorgrad i historie ved UiT – Norges Arktiske Universitet i 2007 med avhandlingen “Everybody recognized that we were not white”, Sami identity politics in Finland, 1945-1990.

Nyyssönen har jobbet med samisk historie over 20 år. Han har jobbet med minoritetshistorie, miljøhistorie, utdanningshistorie, dyrehistorie og vitenskapshistorie. Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. politisering om natur, miljøkonflikter, ressursforvaltningssystemer, miljø- og samepolitikk, beite- og skogsøkologi, reinen i forskning, relasjon mellom tradisjonelle og moderne landsbruksmåter i subarktiske områder, samt samiske rettigheter tilknyttet til disse problemfeltene.

Nyyssönen leder det NFR-finansierte prosjekt The Societal Dimensions of Sámi Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North (SoDiSámi) ved Norges arktiske universitetsmuseum ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Prosjektet varer fram til oktober 2020.

Nyyssönen har jobbet ved AHR (Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi), Norges arktiske universitetsmuseum, UiT, og undervist ved Oulu universitet og Sami Allaskuvla, samt jobbet i Turku universitet i 2018.

I NIKU skal Nyyssönen forske på klimaforendringsdiskurser ved reindriftsadministrasjon i nordiske landene. Jukkas forskning bygger på flerfaglighet og han bruker gjerne samfunnsvitenskapelig miljøforskning som metodologisk-teoretisk utgangspunkt og naturvitenskapelig forskning som datagrunnlag.