Jukka Nyyssönen

  • Forsker

Telefonnummer: +47 452 21079

E-post: jukka.nyyssoenen@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Jukka Nyyssönen er forsker ved Nordområdeavdelingen. Han begynte i NIKU i 2020, og har blant annet vært involvert i forskningsprosjektet PARKAS. Nyyssönens forskningsfokus er klimaforendringsdiskurser ved reindriftsadministrasjon i nordiske landene. Forskningen bygger på flerfaglighet og han bruker gjerne samfunnsvitenskapelig miljøforskning som metodologisk-teoretisk utgangspunkt og naturvitenskapelig forskning som datagrunnlag.

Nyyssönen har master- og lisensiatgrad i historie fra Jyväskylä universitet, og avla sin doktorgrad i historie ved UiT – Norges Arktiske Universitet i 2007 med avhandlingen “Everybody recognized that we were not white”, Sami identity politics in Finland, 1945-1990.

Nyyssönen har jobbet med samisk historie over 20 år. Han har jobbet med minoritetshistorie, miljøhistorie, utdanningshistorie, dyrehistorie og vitenskapshistorie. Hans forskningsinteresser omfatter bl.a. politisering om natur, miljøkonflikter, miljø- og samepolitikk, naturvern, reinen i forskning, relasjon mellom tradisjonelle og moderne landsbruksmåter i subarktiske områder, samt samiske rettigheter tilknyttet til disse problemfeltene.

Nyyssönen har jobbet ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi og Norges arktiske universitetsmuseum, UiT, og undervist ved Oulu universitet og Sami Allaskuvla, samt jobbet ved Turku universitet (2018).

 

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter