Greengrowth Foto: Paul Sableman via Wikimedia Commons. Creative Commons Attribution 2.0.

GREENGROWTH, Green growth and Sami Stakeholders. Public debate on Green resource extraction in Sápmi

Det tverrfaglige forskningsprosjektet GREENGROWTH skal studere og sammenligne posisjonene de samiske aktørene og interessentene inntar og tillegges i den offentlige debatten om grønn omstilling og grønn gruvedrift.

De samiske områdene står overfor to store utfordringer: et økende behov for mineraler og energi for å opprettholde dagens livsstil og industriell vekst, og et stadig økende behov for å håndtere klimaendringene.

Vi vil belyse hvordan samiske aktører ytrer seg og får innflytelse i debatten om miljøvern, «grønn» industri og urfolkspolitikk, historisk og i dag.

Prosjektet ledes av Universitetet i Oslo og prosjektleder er Eli Skogerbø (UiO). Jukka Nyyssönen (NIKU) leder AP3.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2024-2027