Reinsdyr Reinsdyr i vinterskog, Rovaniemi, Finsk Lapland. Foto av Roman Babakin, via Colourbox.

The Societal Dimensions of Sámi Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North (SoDiSami)

The Societal Dimensions of Sámi Research: The Production and Implementation of Knowledge in the High North (SoDiSami) var et tverrfaglig forskningsprosjekt med fokus på akademisk kunnskapsproduksjon om samene i Finland og i Norge. Temaet var hvordan samfunnsmessige problemstillinger og diskurser er synlige i forskningen, og hvordan forskningen påvirker hvordan samfunnet ser og agerer mot samene.

Et av fokusene var hvordan og under hvilke premisser kunnskapsproduksjon skjer i minneinstitusjoner som museer. Resultatene av denne arbeidspakken ble publisert i  Vol. 27 No. 3 (2019): From Lappology to Sámi Museology | Nordisk Museologi (uio.no).

De mer overordnete, samfunnsrelaterte problemstillingene som gjelder kunnskap om samene, ble presentert i antologi Sámi Research in Transition: Knowledge, Politics and Social Change – (routledge.com). Resultatene indikerer at samisk forskning har fått økende synlighet og omfang, men har en varierende, og helst en svak innflytelse i samfunnsmessige diskurser om samene. Akademisk forskning konkurrerer om synlighet og troverdighet med flere forskningsgrener som er identitetspolitisk motivert og har fått fotfeste i samfunnsdebatten. Samtidig er den samiske og urfolksforskningens posisjon internt i akademia i Norden fortsatt prekær.

Forskningsprosjektet var et samarbeid mellom Norges arktiske universitetsmuseum, NIKU (i 2020), Giellagas institutt ved Oulu universitet, UiO – Kulturhistorisk museum, Nordiska Museet, Stockholm, Sverige, Lapplands Universitet, Rovaniemi, Finland, St. Petersburg State University, Russland og Umeå universitet.

Prosjektet ble ledet av Jukka  Nyyssönen fra NIKU, og  finansiert av Norges forskningsråd (270629).

Les mer på The Societal Dimensions of Sámi Research (SoDi-Sámi) | UiT, og besøk gjerne vår nettutstilling Societal Dimensions of Sámi Research.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2017-2021