Fra klemenskirkeutgravningen
Sommer = høysesong for arkeologiske utgravninger

Sommerens arkeologiske utgravninger, Klemenskirken digitalt og dugnad for lokale stedsnavn

Tirsdag ble NIKUs nyhetsbrev nr 8 sendt ut til alle abonnenter. Se det her du også.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Sommer = arkeologisk høysesong

Mens andre gleder seg til late dager i sola, ser NIKUs arkeologer fram til å komme seg ned i leire, stein og sand.

Les om kirkegårdutgravningen i Skien, Elgeseter kloster, og undersøkelsen av strand- og havneområder i både Oslo og Trondheim.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Hva er en demokratisk kulturminneforvaltning?

Kulturarv og samfunn: Hvordan skal kulturminner forvaltes når regionreformen kommer på plass? Joar Skrede og Herdis Hølleland har i en ny forskningsartikkel analysert innspillene til reformen.

Les mer

Vil ha digital dugnad for ukjente stedsnavn

Digital arkeologi: Forskere og fagfolk frykter at identitet og historie kan gå tapt. Nå vil de ha digital dugnad i lokalmiljøer for stedsnavn.

Les mer

Skáiddeduottar siida – reindriftshistorie gjennom 100 år

Nordområde: I en ny forskningsrapport ser NIKU på faktorer som har ført til endringer internt i en sommersiida de siste 100 årene. Rapporten går i dybden på organisering og landskapsbruk, og viser til hvordan reindriftssamene har tilpasset seg stadig skiftende rammevilkår.

Les mer

Rapport: Vurdering av utvalgte kulturmiljøer i Lillehammer

Bygning: På oppdrag fra Lillehammer kommune, har NIKU vurdert karaktertrekk, viktige elementer, sårbarhet og tålegrenser for utvalgte kulturmiljøer i kommunen.

Les mer

Besøk klemenskirke-utgravningen digitalt

Arkeologi: NIKU har lansert et digitalt verktøy som tar publikum med på Klemenskirkeutgravningen fra 2015-2018. Her kan du se 3D-modeller, rekonstruksjon og kan «grave» deg ned lag for lag i utgravningsområdet.

Les mer

<!–


–>

Kronikk

Nokre kulturminne bør heller bevarast digitalt

Forvaltning:  «Det er viktig å spørje seg om kva slags verdiar ein ønskjer å sikre når ein bevarer eit kulturminne. Freding er ikkje alltid det einaste svaret», skriv direktør for NIKU, Kristin Bakken.

Les mer (forskning.no)

<!–


–>

Siste forskningsartikler

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Arkeolog Monica Kristiansen forklarer hvordan vårt enkeltkanals georadarsystem «barnevogna» virker.

Se filmen på vår Facebook-side.

<!–


–>

Seminar: Kalkmalerier i norske steinkirker

Norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

Forskning: NIKU inviterer til et tverrfaglig todagers seminar om norske kalkmalerier – en gruppe malerier som har fått ufortjent lite oppmerksomhet!

Seminaret holdes i Nes kyrkje i Telemark med ekskursjoner til Sauherad kirke. Begge kirker har noen av Norges mest omfattende kalkmaleriprogrammer.

Påmeldingsfrist 1. juli. Les mer.

<!–


–>

NIKU i media

Funn av 400 år gammelt skjelett (NRK1 Østafjells)

Jan Magne sin karriere er skriven i stein (Fjordenes Tidende)

Innskriften på veggen: Runekunst som identitetsmarkør (Kulturminnebloggen)

1200 hus fotograferes (Budstikka)

Nå er arkeologene i gang: – Håper på et tresifret antall graver (Telemarksavisa)

<!–


–>

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.