Kulturmiljøer i Lillehammer
Gamlevegen, Lillehammer NIKU har gjort en vurdering av utvalgte kulturmiljøer i Lillehammer kommune. Foto: Siv Leden / NIKU

Rapport: Vurdering av utvalgte kulturmiljøer i Lillehammer

På oppdrag fra Lillehammer kommune, har NIKU vurdert karaktertrekk, viktige elementer, sårbarhet og tålegrenser for utvalgte kulturmiljøer i kommunen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I forbindelse med arbeid med ny kommuneplan har Lillehammer kommune utpekt et antall områder som foreslås definert som kulturmiljøer, og som det skal fastsettes vernebestemmelser for.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) fikk i oppdrag å gi korte beskrivelser av de utvalgte kulturmiljøene og en vurdering av deres karaktertrekk, viktige elementer, sårbarhet og tålegrenser.

Innspill til Lillehammer kommunes planarbeid

Resultatene er presentert i NIKU Oppdragsrapport 95/2018 og skal være til hjelp ved kommunens byggesaksbehandling knyttet til disse miljøene.

Rapporten er en oppfølging av kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) utarbeidet av NIKU i februar 2018 (NIKU oppdragsrapport 13/2018).

Last ned og les hele rapporten her.

Kulturmiljøer Lillehammer - kart
Kart over vurderte kulturmiljøerI forbindelse med arbeid med ny kommuneplan har Lillehammer kommune utpekt et antall områder som foreslås definert som kulturmiljøer, og som det skal fastsettes vernebestemmelser for.