Kart over Lillehammer 1961. Kilde Byingeniøren i Lillehammer/Statens kartverk
Lillehammer 1961 Kart fra byingeniøren i Lillehammer/Statens kartverk

Kulturmiljøanalyse av Lillehammer

DIVE-Analysen presenterer Lillehammers historiske utvikling og viser karakteristiske trekk ved byen.

Deretter gis en oversikt over kulturminne-kategorier og områdetyper, og eksempler på kulturminner og kulturmiljøer innen hver av disse.

Hvilke kulturmiljøer i Lillehammer kan være en ressurs for fremtiden?

Hensikten er å peke på bygninger, anlegg og kulturmiljøer som kan være en ressurs for framtidig byutvikling, og å synliggjøre verdier.

Avslutningsvis presenteres anbefalinger for hvordan videre byutvikling kan skje på en slik måte at den understøtter Lillehammers særpreg og kvaliteter.

Prosjektleder: Siv Leden

Last ned og les DIVE-analysen for Lillehammer her.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Lillehammer kommune
  • Tidsperiode
    2017-2018

Siste nytt