Lillehammer - DIVEanalyse

Kulturmiljøanalyse for Lillehammer

Lillehammer var første by som ble grunnlagt i det selvstendige Norge etter 1814 og har utpreget seg med en tydelig egneart. Nå har NIKU gjennomsført en DIVE-analyse for byen.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

DIVE-Analysen presenterer Lillehammers historiske utvikling og viser karakteristiske trekk ved byen.

Deretter gis en oversikt over kulturminne-kategorier og områdetyper, og eksempler på kulturminner og kulturmiljøer innen hver av disse.

Hvilke kulturmiljøer i Lillehammer kan være en ressurs for fremtiden?

Hensikten er å peke på bygninger, anlegg og kulturmiljøer som kan være en ressurs for framtidig byutvikling, og å synliggjøre verdier.

Avslutningsvis presenteres anbefalinger for hvordan videre byutvikling kan skje på en slik måte at den understøtter Lillehammers særpreg og kvaliteter.

Last ned og les DIVE-analysen for Lillehammer her.

DIVE-analyse

DIVE er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder.

I analysen brukes et kulturhistorisk utgangspunkt, men systematikk og elementer er hentet fra både planfag og kulturhistoriske fag.