ransformasjon og ny bruk av eksisterende bygninger er ofte miljømessig bedre enn å bygge nytt. Med LCA kan fordeler og ulemper med ulike rehabiliteringsstrategier enkelt sammenliknes, og fungere som et godt komplement til mer konvensjonelle vurderinger.

Reduksjon av klimagassutslipp

Eier du en eller flere eldre bygninger? NIKU kan bistå i vurdere potensialet for reduksjon av klimagassutslipp.

NIKU kan bistå i vurdere hvilket potensial som finnes for reduksjon av klimagassutslipp fra eldre bygg og bygningsmiljø.

I forbindelse med rehabilitering og transformasjon bidrar vi gjerne med løsninger som fører til lavere utslipp.

Vi kan også kontaktes for å gjøre?

Vi arbeider tverrfaglig i tett samarbeid med eksperter på livsløpsanalyser og bærekraftspørsmål.

 

Annika Haugen

Kontakt oss

Spør Annika om reduksjon av klimagassutslipp

Kontakt

Prosjekter