NIKU gjør undersøkelser før trikkeskinnene kommer på plass og overvåker i tillegg store deler av byggeaktiviteten på området.

Trikkeprosjektet

Realisering av reguleringsplan for Bispegata med Oslo torg.

Realiseringen av reguleringsplanen innebærer etablering av ny kollektivgate fra Kong Håkon 5.s gate i vest til St. Halvards gate og Dyvekes bru i øst med deler av Oslo gate.

NIKU gjør undersøkelser før trikkeskinnene kommer på plass og overvåker i tillegg store deler av byggeaktiviteten på området.

Trikkeprosjektets område ligger tett opp til områdene som ble undersøkt ved Follobaneprosjektet og har potensiale til å fylle flere hull i bildet av Oslo i middelalderen.

Prosjektleder: Micheal Derrick

Utgravningsleder: Jani Causevic

NIKU utfører utgravningen på oppdrag fra RiksantikvarenBymiljøetaten er tiltakshaver, og finansierer dermed et viktig bidrag til Oslos historie

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren og Bymiljøetaten
  • Tidsperiode
    2019-2021

Siste nytt