Er du eier av, eller beboer i, en murgård som du ønsker å ta godt vare på? NIKU gir råd ved rehabiliteringer av murbygninger, og kan bistå med tips til antikvarisk korrekt fargesetting eller gjøre fargeundersøkelser på din murgård.

Murgård

Er du eier av, eller beboer i, en murgård som du ønsker å ta godt vare på? NIKU gir råd ved rehabiliteringer av murbygninger, og kan bistå med tips til antikvarisk korrekt fargesetting eller gjøre fargeundersøkelser på din murgård.

Opprinnelig fargevalg på murgårdene våre var ikke tilfeldig. Arkitektur og farger understøttet hverandre og kommuniserte frem en helhet. Fargevalg henger sammen med trender, i flere tiår har man hatt hang til å male murgårder gule, nå er grått moderne. Det sikreste harmoniske uttrykket får man ved å gå tilbake til opprinnelig fargesetting.

Fasader, fargeundersøkelser

NIKU tilbyr alt fra overordnet rådgiving for din bygning til detaljerte undersøkelser.

Enkel rådgiving om fargesetting, ca 15000,- ekskl mva.

 • Undersøkelsene omfatter befaring av bygningen, enkle arkivsøk og rådgiving om fargesetting basert på kunnskap om stilarter og hva som var typisk ved oppføringstidspunktet.
 • Kort notat med anbefaling av fargevalg og materialbruk
 • Passer for verneverdige bygninger med enkelt arkitektonisk uttrykk

Enkel fargeundersøkelse, ca 30000,- ekskl mva.

 • Enkle arkivsøk
 • Avdekking av fargelag på stedet med uttak av materialprøver, mikroskopi av prøvemateriale
 • Første fargesetting kartlegges, øvrige oppussinger/perioder studeres ikke
 • Rapport med informasjon om opprinnelig fargesetting, samt anbefaling av fargevalg og materialbruk
 • Passer for verneverdige bygninger med ornamentikk og rik detaljering

Detaljert fargeundersøkelse, individuelt tilpasset kostnadsramme

 • Arkivsøk (arkiver, fotografier, branntakster etc.)
 • Undersøkelser på stedet, avdekkinger, uttak av prøvemateriale, detaljert analyse og mikroskopering av fargelag
 • Kartlegging av perioder og samtlige oppmalinger hvis ønskelig
 • Rapport med kartlegging og dokumentasjon av fargehistorikk og anbefaling av fargevalg og materialbruk
 • Passer for bygninger av høy antikvarisk verdi/fredningsklasse.
Dekor fra sent 1800-tallDe fleste portrom og trapperom fra slutten av 1800-tallet har hatt sjablong- eller frihåndsdekor. I dag er de stort sett alltid overmalt. Bildet viser avdekning av en dekorert himling i et portrom fra denne perioden.
Rekonstruert portromshimlingDenne portromshimlingen er rekonstruert på bakgrunn av avdekninger og fargeundersøkelser.

Trapperom og portrom, avdekking eller konservering

De fleste trapperom og portrom i murgårdsbebyggelsen fra slutten av 1800-tallet hadde dekorasjoner i form av sjablongdekor eller frihåndsmaleri. I dag er mange av disse overmalt, men en rekke steder er de originale overflatene fortsatt bevart.

NIKU tilbyr:

 • Konservering av original dekor i trapperom eller portrom
 • Avdekking av dekor på overmalte flater, forslag til rekonstruksjon.
 • Rådgivingstjenester knyttet til fargesetting og materialbruk.

Støtteordninger

En rekke kommuner og fylker har støtteordninger som kan dekke merutgifter ved antikvarisk rehabilitering. Undersøk i din kommune eller fylket om dette kan være aktuelt for dere.

Byantikvaren i Oslo

Fylkeskommunen i Akershus 

Kulturminnefondet

Sparebankstiftelsen 

Stiftelsen UNI

Thomas Ragazzon

Kontakt oss

Thomas kan svare på dine spørsmål om murgårder.

Kontakt

Prosjekter

Her er noen eksempler på arbeid vi har gjort.