Memento Restauratum! Historiske restaureringer av kirkeinteriører i Norge

Husk det er restaurert! I løpet av 1800-tallet skjdde det store endringer med kirkenes interiører. Forandringen var likeså, om ikke mer, inngripende enn reformasjonstidens endringer. Men også 1900-tallets restaureringspionérer satte sitt preg på kirkerommet. NIKU’s store satsningsprosjekt undersøker denne dynamikken.

Finansiert av

Norsk forskningsråd - Strategiske midler
  • Status
    Under arbeid
  • Tidsperiode
    2024 - 2026

De store endringene som skjedde i kirkeinteriørene på 1800-tallet, og de påfølgende restaureringene på 1900-tallet, har hatt stor betydning for hvordan vi oppfatter, tolker, ivaretar og restaurerer kirkekunsten.

Med 1900 tallets nye interesse for eldre kirkekunst ble mange kirkerom «tilbakeført» etter tidens tolkning av et middelaldersk eller barokk kirkerom, på bekostning av 1800-tallets innredninger. Veggmalerier ble gjenoppdaget og avdekket og eldre inventardeler tilbakeført, men til hvilken grad – av autentisitet og omfang – og ut ifra hvilke forutsetninger?

I MemRes undersøker vi hvordan restaureringene av kirkeinteriøret (kunst og inventar) ble gjennomført og begrunnet på 1900-tallet; og konsekvensene av 1900-tallets konserveringer på behandlinger og kunsthistoriske tolkninger i dag.

Et strategisk satsningsområde for NIKU

Memento Restauratum! er et av NIKUs strategiske forskningsprosjekter og vil foregå i perioden 2024 – 2026. Det gjennomføres gjennom tverrvitenskapelige samarbeid og metoder, der konservering kobles med kunsthistorie, og der metodikken kobler arkiv- og materialstudier med restaureringsteorier. Samtidig vil vi for første gang utviske grensene mellom de ulike overflatene i kirken og de ulike konserveringsprofesjonene på NIKU.

Relevant lesning:

Demonveggen i Sauherad kirke

Nes kirke før og etter restaurering i 1962 Nes kirke, Ringerike, fikk etter brannen i 1888 et nygotisk interiør. I 1962 skulle kirken restaureres, og det ble bestemt at interiøret skulle «tilbakeføres» til slik den var i 1704. Riksantikvaren ga under tvil sin godkjenning. T.v. Nes kirke ca. 1900. Foto: Tomhav, Riksantikvaren. T.h. Nes kirke etter restaurering. Foto: Kirkebyggdatabasen

Overmalt alterskap fra middelalder Alterskapet (1490) i Mariakirken i Bergen, ble overmalt på 1600-tallet og igjen på 1860-tallet. Da Bjørn Kaland skulle konservere det i 1959, skrev han: «Det er fristende å trekke frem spørgsmålet om hva som er det viktigste, enten å bevare de spor historien har satt på en gjenstand, eller bevaringen av gjenstanden som den er skapt. Enten kan vi beholde skapet som det nu står med farvene fra 1860-årene. En annen mulighet er så langt som mulig å føre det tilbake til dets barokke utseende, eller vi kan gi det tilbake dets opprindelige farver». (Bjørn Kalands rapport, 14.05.1959, Bergen museum arkiv). Foto: t.v. Knudsen, Riksantikvaren, t.h. S. Kaun, NIKU

Enebakk kirkeKalkmaleriene er avdekket og restaurert på 1960-tallet. Ulike perioder er avdekket ved siden og oppå hverandre, og det er vanskelig å forstå sammenhengen i veggmaleriene. Foto: Susanne Kaun, NIKU.
Slidre kirke i ValdresT.v.: Detalj fra de middelalderske kalkmaleriene i koret. T.h.: Erdmanns tegning av samme utsnitt, etter avdekning i 1923. Hvor nøyaktig gjengir hans dokumentasjonstegninger virkligheten? Foto t.v.: Susanne Kaun; tegning t.h.: Domenico Erdmann, 1923, Riksantikvarens arkiver.

31. jan 2024

MEMID – Memoria e Identitá. Genoa, Italia.

Kristin Kausland: From Crowwned in Heaven to Crowned on Earth. The reuse of medieval sculpture in Lutheran churches in the North.

Kristin Kausland

Kontakt oss

Kristin Kausland er prosjektansvarlig for Memento Restauratum! Ta kontakt med henne hvis du har spørsmål.

Kontakt

Prosjektgruppe