Gorm Seljeseth

  • Arkeolog —
  • Feltleder I
    Avdeling:
  • Arkeologi

Har tidligere jobbet på diverse utgravninger for Kulturhistorisk Museum og som feltarkeolog og feltleder GiS for NIKU Oslo på middelalderbygravinger i forbindelse med Follobaneprosjektet.

Jobben min i feltarbeidsfasen er å holde orden på stratigrafien og den daglige fremdriften. Synes bygningsarkeologien på en bygravning som den vi er i gang med i Tønsberg er spennende.

Nærmest hjertet ligger maritime kulturminner, som vi også kan håpe på at det dukker opp noe av i en by som Tønsberg.

Utvalgte prosjekter

Artikler