Cornelia Wiktoria Eilertsen

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: cornelia.chiosea@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Cornelia Wiktoria Eilertsen jobber som arkeolog hos NIKU. Hun har vært ansatt på ulike prosjekter ved Oslokontoret siden 2017.

Cornelia har master i arkeologi fra Universitet i Rzeszow, hvor hun skrev om keltisk båtbygging i La Téne kulturen.

Hun har variert feltpraksis fra forskjellige land i Europa og er interessert i digital arkeologi. Hennes spesialområde er GIS (Geografiske Informasjonssystemer).

Utvalgte prosjekter