Cornelia Wiktoria Chiosea

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: cornelia.chiosea@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Cornelia jobber som arkeolog på prosjektet Middelalderparken i Oslo. Hun har jobbet i ulike prosjekter hos NIKU siden 2017.

Cornelia har master i arkeologi fra Universitet i Rzeszow, hvor hun skrev om keltisk båtbygging i La Téne kulturen. 

Hun har variert feltpraksis fra forskjellige land i Europa og er interessert i digital arkeologi. 

Utvalgte prosjekter